Loading...
Mardin Teknoloji Merkezi Hayata Geçiriliyor 29 Aralık 2022 | 17:37

Mardin Tekmer Fizibilite Projesinin hayata geçirilmesi için Mardin Artuklu Üniversitesi ile Ajansımız arasında sözleşme imzalandı.

Ajansımızın “2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı” kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından hazırlanan “Artuklu Tekmer” projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Toplam bütçesi 172 Bin 500 ₺ olan projenin %90’ı Ajansımız tarafından desteklenerek 155 Bin 250 ₺ hibe desteği sağlanacaktır. Uygulanacak olan projenin dokuz ayda tamamlanması öngörülmektedir.

Artuklu Tekmer projesinin amacı, bilgi ve teknoloji yönetimli yeni işletmelerin kurulması, geliştirilmesi ile mevcut küçük işletmelerin Arge projelerinin desteklenmesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ile kamu ve özel sektör Arge kuruluşlarıyla küçük işletmelerin iş birliğinin güçlendirilmesidir.

Proje, Ajansımızın bölgesel önceliklerinden biri olan “TRC3 Bölgesi imalat sanayisinde girişimciliğin, istihdamın, verimliliğin, markalaşmanın ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi suretiyle bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi” önceliğiyle örtüşmektedir.

Mardin’de girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu ofis, eğitim merkezi ve sosyal alan gibi fiziki şartların sağlanması ve donanımsal eksikliklerin giderilerek tamamlanmasıdır. Fiziki şartların yanı sıra ön kuluçka, kuluçka ve kuluçka sonrası eğitimlerin organize edilmesi, girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu yazılım desteğinin sağlanması ile konuya ilişkin uzman danışmanların ve eğitimlerin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Artuklu Tekmer fizibilite projesinin uygulanması ile çalışma alanları olarak belirlenen yazılım, akıllı tarım, yapay zekâ, tasarım tekstil, telkâri, görsel sanatlar ve dijital turizm temalarının hayata geçmesi için gerekli faaliyetler ve bu faaliyetlerin maliyetleri belirlenecektir.

Proje sayesinde tarım, turizm ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan teknik elemanların yetiştirilmesi, dış ticaret konusunda yenilikçi eğitim modülleri ile sanayici ve girişimcilerimize hizmet verilecektir. Böylece bölgemizi diğer bölgelerden ayırarak ona fark katan öncü konularda teknolojiyi odağına alan yenilikçi fikirler hayata geçirilecektir.