Loading...
Haber Galerisi
Mardin Kuluçka Merkezi İstişare Toplantısı 05 Mayıs 2023 | 14:25

SEECO Projesi kapsamında, "Mardin Kuluçka Merkezi İstişare Toplantısı" Ajansımızın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

SEECO Projesi, Avrupa Birliği FRIT II Mali Yardım Fonu çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası tarafından yürütülen, Ajansımızın yanı sıra Karacadağ, İpekyolu, Çukurova ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajanslarının yerel ortaklığında uygulanan, ilgili Ajans Bölgelerindeki mülteciler ile ev sahibi topluluklardaki kadınların, gençlerin geçim durumlarını iyileştirmeyi ve sosyal uyumlarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Projenin ikinci bileşeni kapsamında “Mardin Kuluçka Merkezi” açılması amacıyla Mardin’in Artuklu Merkez İlçesi tarihi sit alanında yer alan bir yapının işler hale getirilmesi için yerel paydaşlarla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Mardin Büyükşehir Belediyesi, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediyeleri, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin İl Müdürlükleri ve Ajansımızdan yetkililer katıldı.

Kuluçka Merkezi, Mardin’deki göçmenler ile yerel topluluktan kadın ve gençlerin iş fikirlerini geliştirebilecekleri, eğitim tabanlı atölyeler ile mesleki bilgi edinebilecekleri bir mekân olacaktır. Merkez, toplumun gereksinimlerine cevap verebilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir rol oynayacaktır.

Böylece sosyal girişimcilik yoluyla kadınlarla gençlerin sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesi, toplumsal uyumunun sağlanmasına katkıda bulunarak kendilerine yeni istihdam alanları oluşturulması hedeflenmektedir.