Loading...
Haber Galerisi
Mardin’de Bölgesel Kalkınma Toplantısı 16 Aralık 2021 | 12:13

Mardin’de bölgesel kalkınmaya yönelik strateji tespiti ve işbirliği imkânlarının araştırılması amacıyla şehrin önde gelen temsilcileriyle geniş katılımlı Danışmanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Kamu, Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) tarafından organize edilen toplantı, Üniversite’nin ev sahipliğinde merkez kampüste yapıldı.

Toplantıya MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Bozkurt, MAÜKÖK Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci, Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı, Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kenan Özçelik, Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun,  MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet İleri, ASKON Mardin Şube Başkanı Hatip Çelik ile Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör katıldı.

MAÜKÖK Danışmanlar Kurulu toplantısında yapılan sunumlarda Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Modeli bağlamında MAÜKÖK oluşumunun tanıtımı gerçekleştirildi. Ardından MAÜKÖK TRC3 İhracat Destek Merkezine (Bilgi, İstihbarat ve Strateji Merkezi) yönelik proje hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Yapılan sunumların akabinde önümüzdeki dönemde izlenecek stratejiye ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Bu sürecin başarılı bir şekilde ilerletilmesi için potansiyel kurumsal işbirliklerinin önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda görüşülen önemli gündem maddeleri arasında tarım sektöründeki ürün çeşitliliği, yüksek katma değerli ürünler, etkin üretim biçimleri, üretimde markalaşma ve ürün planlamasıdır.

Sanayi sektörüne yönelik olarakta bu sektöre ağırlık verilmesi, OSB sayısının artırılması, ürünlerde markalaşma, ürünlerin etkin pazarlanması, bölgeye yönelik sektörel tercihler, tekstil sektörüne önem verilmesi ve tekstil sektöründe markalaşmadır.

Hizmet sektörünün de yeniden ve kapsamlı biçimde ele alınması, hizmet alt sektörü olarak turizm sektörüne yönelik yeni yaklaşımlar, faaliyet çeşitlendirmesi, tanıtım çalışmaları ve sektörel kurum işbirlikleri ile kurumsal faaliyetlerin entegrasyonu oldu.

MAÜKÖK’ü, bölgesel kalkınma odaklı bir kuruluş hâline getirerek şehrin ve bölgenin katma değer seviyesini yükseltme ana hedefi kapsamında sektörel işbirliklerinin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedefleri kapsamında çalışmalar yapılmasına devam edilecektir.