Loading...
Haber Galerisi
Mardin Artuklu Sit Alan Yönetim Planı l. Paydaş Katılım Çalıştayı 29 Haziran 2021 | 19:18

Ajansımız tarafından CMDP kapsamında desteklenen “Artuklu Alan Yönetim Planı 1. Paydaş Katılım Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı” (CMDP) çerçevesinde Ajansımızın desteklemiş olduğu Mardin’in Artuklu Merkez İlçesi’nin “Alan Yönetim Planı 1. Paydaş Katılım Çalıştayı” Artuklu Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Mardin Artuklu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmalarını Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı ile Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı gerçekleştirdi.

Ajans Genel Sekreterimiz yaptığı konuşmada, Alan Yönetim Planlarının kültürel, doğal varlıkların, sit alanlarının özgün yapılarına uygun olarak akılcı, sürdürülebilir ve bütüncül bir anlayışla, ilgili tüm paydaşların katılımıyla birlikte korunması gerektiğini söyledi. Varlıkların üstün evrensel değeri yanında gelişiminin ve canlılığının muhafaza edilmesini, bunlar arasında bir denge kurulmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan yol haritaları olduğunu belirtti. Yönetim planının korumanın nasıl yapılacağını tanımlayan stratejik bir plan olduğunu, koruma planları gibi fiziki bir plan olmadığını ifade etti.

Genel Sekreterimiz sözlerine şöyle devam etti: “Mardin tarihi sit alanı için hazırlanacak olan Alan Yönetim Planı,  aynı zamanda Ajansımızın üst ölçekli planları ve ülkemizin 2023 Yılı hedefleri ile uyumlu olan TRC3 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı öncelikleriyle bağlantılıdır. Bu öncelikler Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Kullanım Kapasitesinin Artırılması ile Kentlerin Daha Yaşanabilir Mekânlar Olarak Planlanması ve Geliştirilmesidir. Dicle Kalkınma Ajansı olarak, Mardin tarihi sit alanının korunmasına, yaşatılmasına ve değerlendirilmesine büyük katkı sağlayacak olan Alan Yönetim Planı çalışmalarını desteklemekten mutluluk duymaktayız” dedi.

Çalıştayın açılış konuşmalarının ardından, Anadolu Doğa ve Kültür Koruma Kooperatifinden (AnaDOKU) Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Murat Çevik ile Alan Yönetim Planı Genel Koordinatörü Levent Keskin projenin tanımını yaparak ve alan yönetim planı sunumunu gerçekleştirdiler.

Mardin Artuklu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Murat Çağlayan “Artuklu’nun Önemi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal “Alanın Arkeolojik Önemi” konusunu ele aldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Zeynep Ataş “Mardin’in Gündelik Yaşam Dinamiklerinden Eski Kent Merkezinin Sosyo-Kültürel Dokusu” hakkında bilgi verdi.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu “Alan Yönetim Planında Sürdürülebilir Finans Yönetim Modellerinden Şanlıurfa” örneğini anlattı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serkan Kemeç “Alan Yönetiminde CSB Kullanımı” başlıklı sunum yaptı.

Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yener Ataseven “Alan Yönetiminde Sosyo-Ekonomik Analiz” konusunda bilgiler aktardı.

“Alan Yönetim Planı” uzmanlarının yaptıkları sunumların ardından katılımcıların sorun, çözüm önerileri ve görüşlerinin alınmasıyla çalıştay sona erdi.