Loading...
Haber Galerisi
Mardin 112 Acil Çağrı Merkezine Ajansımızdan Eğitim Desteği 09 Mart 2022 | 17:35

Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımıza sundukları “Bir Çağrı Bir Hayat” projesi başarılı bulunarak sözleşmesi imzalandı.

Ajansımızın “2021 Yılı Teknik Destek Programı” kapsamında Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) Müdürlüğü’nün hazırladığı “Bir Çağrı Bir Hayat” adlı proje imzalanarak Ajansımız tarafından destek almaya hak kazandı. Proje sözleşmesine Ajans Genel Sekreterimiz Ahmet Alanlı ile Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa imza attı.

Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezlerinin amacı insan hayatının sürdürülmesidir. Ülkemizde farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 7 kuruma ait acil çağrı numaralarının (İtfaiye 110, Jandarma 156, Polis 155, Sağlık 112, Orman 177, Sahil Güvenlik 158, AFAD 122) tek numara (112) altında toplanması amacıyla geliştirilmiştir.

112 Acil Çağrım Merkezi tüm acil çağrılara etkin ve verimli cevap veren, acil vakalara en kısa zamanda, koordineli şekilde ekiplerin sevk edilmesini sağlayan özellikli kuruluştur. Acil durum insan ve diğer canlıların hayatına ve yaşantısına doğrudan etki eden, kamu düzenini olumsuz yönde etkileyen, kısa süre içinde etkin bir şekilde müdahale edilmediği takdirde can, mal ve diğer zararlara yol açabilecek her türlü olaylardır.

112 Acil Çağrı Merkezi çalışmalarının başarılı olabilmesi için gereken en önemli unsur personel faktörüdür. 112 AÇM Müdürlüğü kendi personelinin yanı sıra tüm acil müdahalede bulunan kurumlar olan Sağlık, Emniyet, Jandarma, İtfaiye, Orman ve AFAD’a ev sahipliği yapmaktadır. Acil Çağrı Merkezinde çalışacak yönetici, idari, teknik, çağrı karşılayıcı ve çağrı yönlendirici personelin bilgi ve becerilerinin yeterli olmasının önemi büyüktür.

Projenin amacı Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün kurumsal kapasitesini geliştirmek için çağrı merkezinde görev yapan tüm personele gerekli bilgi ve beceriyi sağlamak üzere çeşitli konularda eğitim vermektir. Hazırlanan proje sayesinde 112 AÇM Müdürlüğü’nden yaklaşık 160 personele verilecek eğitimlerin konu başlıkları şunlardır: “Etkili ve Güzel Konuşma” “Etkili İletişim Teknikleri” “Kalite Yönetimi” “Etkili Zaman Yönetimi” “İşyerinde Görgü ve Etik Kuralları” “Kriz Yönetimi” “Stres ile Baş Etme”  “Problem Belirleme ve Çözme Teknikleri” eğitimidir.

Projenin uygulanması sonucunda eğitimden faydalanan personelin iletişim kalitesi artacak olup 112 Çağrı Merkezine gelen çağrıları karşılama ve yönlendirmedeki becerisi gelişecektir. Çalışanların problem çözme becerisinin artması sayesinde arayan vatandaşların kendilerini daha iyi ifade etmesi sağlanacaktır. İldeki olaylara müdahale edilmesinde eşgüdüm ve zamandan tasarruf edilerek olaylara müdahale süresinin kısalmasıyla can ve mal kaybı azaltılacaktır.

Kurum personelinin kapasitesinin gelişmesi ile kurumun hizmet kalitesi yükselecek olup kurumsallaşma süreci ivme kazanacaktır.  Böylece artan hizmet kalitesi bölgenin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır.