Loading...
Kızıltepe’de Stratejik Plan Eğitim ve Hazırlama Hizmeti Desteği Verildi 23 Haziran 2017 | 17:07
Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından, Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımıza sunulan “Stratejik Plan Eğitim ve Hazırlama Hizmeti” projesi başarılı bulunarak eğitim gerçekleştirildi.

Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında Kızıltepe Ticaret Borsasının “Stratejik Plan Eğitim ve Hazırlama Hizmeti” adlı danışmanlık taleplerini içeren projesi Ajansımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunduktan sonra eğitim ve danışmanlık desteği verildi. Eğitime Kızıltepe Ticaret Borsası personelleri, Kızıltepe Ticaret Borsasına kayıtlı üyeler, ayrıca konuyla ilgili olan dış paydaşlarda dahil olmuştur.

Ajansımız tarafından uygun bulunacak teknik desteklerin genel amacı; yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında çalışmalarının sıkıntılarla karşılaştığı hususların teknik destek yoluyla giderilmesini sağlamaktır. Kızıltepe Ticaret Borsasına sağlanan desteğin içeriği ise projenin uygulanması sonucunda hazırlanacak stratejik plan ve alınacak stratejik plan eğitim hizmetleri sayesinde, Kızıltepe Ticaret Borsası’nın TOBB Akreditasyon Sisteminde devamlılığının sağlanması ve yönetişim kapasitesinin arttırılmasıdır. TOBB Akreditasyon Sistemi başvuru formunda ilgili oda/borsanın en az 4 yıllık bir dönemi kapsayan stratejik planının olup olmadığı sorgulanmaktadır. Desteğimiz ile bu planın oluşturulması amaçlanmıştır. Akredite olunduktan sonra, stratejik planların her oda seçim döneminde ve en az 4 yıllık olmak kaydıyla hazırlanması ve öz değerlendirme ve varsa eylem planları ile birlikte TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreterliğine gönderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 2017-2020 stratejik planın hazırlanması ve başvuru formunda belirtilen konularda hazırlıkların yapılması konusunda eğitim hizmetlerine duyulan ihtiyaç Ajansımız tarafından giderilmiştir.

Stratejik Plan Hazırlama eğitim ve danışmanlık desteğimizi ön plana çıkaran husus, TOBB akreditasyon kriterlerine uygun olarak yapılması ve diğer stratejik planlardan farklı olarak risk tabanlı bir stratejide olmasıdır. Diğer önemli bir özelliği ise bu planın ‘’yasayan bir stratejik plan’’ olarak adlandırılabilmesidir. Çünkü Stratejik plan çerçevesinde yapılan faaliyetlerin izlenmesi için de destek kapsamında stratejik plan izleme programı da hazırlanılmıştır. Ayrıca destek sonrasında oluşturulan program, Kızıltepe Ticaret Borsası’nın 2017-2020 yılları arasındaki faaliyetlerini ve buna uygun bütçesini de içermektedir. Bu sayede Kızıltepe Ticaret Borsası'nın TOBB Akreditasyon sisteminde devamlılığının olması sağlanılmış ve yönetişim kapasitesi de arttırılmıştır.