Loading...
III. Turizm Şurası’nda Genel Sekreterimize Önemli Görev 25 Ekim 2017 | 09:32
Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ 1-3 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan 3. Turizm Şurası komisyon üyeliğine seçildi.

Genel Sekreterimiz 1-3 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan III. Turizm Şurası öncesinde 27 Eylül 2017 tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen Çevre-Planlama-Altyapı Komisyonu ön hazırlık toplantısına katılım sağladı. Bu komisyonda başta Mardin olmak üzere TRC3 Bölgesi’nde turizm destinasyonunun zenginliğini ve ayrıca ilgili komisyon üyelerine görüş ve önerilerini sundu. Bu kapsamda Bölge’nin hatta Türkiye’nin en önemli kültür ve turizm şehri olan Mardinimizin gündemde kalmasını sağladı.

Kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle dünya turizm faaliyetlerinin odağındaki ülkelerden biri olan Türkiye’nin uluslararası rekabet ortamında imaj ve marka değerini yükseltmek ile ilgili çalışmaları ve görüşleri ele almak amacı ile 1998 yılında I. Turizm Şurası, 2002’de II. Turizm Şurası düzenlenmişti ve her iki şurada alınan kararlar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulanması için tavsiye kararı alındı.Sağlıklı, planlı ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak üzere ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü ve akademik camianın katılımlarıyla 1-3 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak 3. Turizm Şurası’na bölgeyi temsilen davet edilen Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ hem komisyona rapor sunmak hem de başta Mardin olmak üzere TRC3 Bölgesi’ni anlatma ve tanıtma fırsatı bulacak. Genel Sekreterimiz bu önemli görevi layıkıyla yerine getirmek için çok kapsamlı bir raporu komisyona sundu.

Sayın Cumhurbaşkanımıza Külliye de arz edilecek III. Turizm Şurası Raporu, 13 komisyondan oluşan Turizm Şurası’nda başta çevre-planlama-altyapı olmak üzere turizm politikaları, turizmde örgütlenme ve destinasyon yönetimi, turizmde ürün çeşitliliği ve sürdürülebilirlik, yatırım-teşvik-finansman, konaklama sektörü, seyahat acentacılığı ve ulaşım, tanıtım ve pazarlama, dijital turizm ve inovasyon, turizm eğitimi, istihdamı, turist rehberliği, yerel yönetimler ve turizm, iç turizm ve gastronomi turizmi komisyonları bulunmaktadır.