Loading...
Genç İstihdamı Projesi için Ajansımızdan Paydaş Analiz Toplantısı 20 Ekim 2017 | 00:00
Ajansımız tarafından Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı olan IPA II kapsamında TRC3 Bölgesi’nde genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için proje teklifi geliştirildi. Proje çalışmaları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içerisinde İlimizde özel bir otelde paydaş analiz toplantısı gerçekleştirildi.

Ajansımız tarafından TRC3 Bölgesi illerinde işsizlik ve genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla bir Proje Teklifi geliştirildi. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı olan IPA II Dönemi (2014-2020) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” (İESPSOP)’na yönelik olarak Ajansımız tarafından TRC3 Bölgesi’nde işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla proje hazırlanacaktır. Proje ortaklarının Mardin Artuklu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi olması planlanmaktadır. Hazırlık aşamasında olan projenin hayata geçirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile Ajansımızın iş birliğiyle proje uygulama alanı olarak planlanan Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinden kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcilerinden oluşan 75 kişiye yakın geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Dairesinden Daire Başkan Vekili Hülya Tekin toplantıya gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirirken; Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ Ajansımız tarafından hazırlanan projenin Bölge açısından taşıdığı önemi belirtti.  Avrupa Birliği Uzmanı Mehmet İner Eğitim, İstihdam, Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı hakkında, Ajansımızın Dış İlişkiler ve Fonlar Birim Başkanı Murat Erçin ise proje teklifinde öngörülen faaliyetlere ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. Toplantının ikinci bölümünde katılımcı kurum ve kuruluş temsilcileri projede yer alan faaliyetler ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulamasına yönelik görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Toplantı, proje başvurusunun başarılı olması; kamu, özel ve sivil toplum kapsamında kurulan iş birliklerinin güçlendirilmesi ve projenin bölgeye katkı sağlaması dilek ve temennileriyle sona erdi.