Loading...
DİKA'dan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'na Akreditasyon Danışmanlığı 11 Şubat 2021 | 16:12

2020 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim 2020 döneminde başarılı bulunan  Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na ait "Akreditasyon Sisteminin Geliştirilmesi" adlı teknik destek proje sözleşmesi Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Çetin SASA  ve DİKA Genel Sekreteri Ahmet ALANLI arasında 10.02.2021 tarihinde imzalandı.

Teknik Destek Projesi kapsamında Mardin Ticaret ve Sanayi Odasının TOBB Akreditasyon sisteminde daha iyi bir noktaya gelebilmesi için mevcut stratejik plan revize edilecek, personel ve yönetim kurulu üyeleri eğitilecektir. Akreditasyon sisteminde mevcut durumda yetersiz kurumsal kapasiteden dolayı C seviyesi alınmıştır. Akreditasyon sistemi le uyumlu dokümantasyon, bilgi teknolojileri, üye ve müşteri memnuniyetine yönelik eğitimler Akreditasyon sistemi ile beraber kurumun verdiği hizmetlerin geliştirlmesine katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda Stratejik Planın revizyonu, Akreditasyon Sistemine yeniden entegrasyon ve personel ve yönetim kurulu üyelerinin eğitilmesi için Teknik Destek Projesi oluşturulmuştur.

Ajansımız Teknik Destek Programı kapsamında Sonuç Odaklı Programları SOP ve yerel kalkınma fırsatları kapsamında belirlenen amaçlar doğrultusunda kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak programın ana amaçları arasında Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama gibi konularda destek sağlamaktır. Proje kapsamında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve bu kapsamda danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinin alınması amaçlanmaktadır.