Loading...
Haber Galerisi
Dicle Bölgesi Tarımsal Biyoçeşitliliğinin Araştırılması Toplantısı Düzenlendi 21 Mart 2023 | 14:09

Ajansımızın Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) ile birlikte yürütmeyi planladığı "TRC3 (Dicle) Bölgesi’nin Tarımsal Biyoçeşitliliğinin Araştırılması” çalışması kapsamında, başta çeşitli üniversitelerden akademisyenler olmak üzere yaklaşık otuz kişinin katılımıyla çevrimiçi (Online) koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Ajansımız tarafından düzenlenen online (Çevrimiçi) toplantıya Ajans Genel Sekreter Vekilimiz Murat Katı, Ajansımızın Araştırma Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi Uzmanı Fatih Akgül, Ankara’dan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) Müdür Vekili Dr. Hümeyra Yaman ve bölüm başkanı Şenay Topaloğlu ile TRC3 Bölgesi’ndeki Üniversitelerden akademisyenler ve konuyla ilgili uzmanlar katıldı.

Toplantı Ajans Genel Sekreter Vekilimiz Murat Katı’nın selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) Uzmanı Şenay Topaloğlu tarafından "TRC3 (Dicle) Bölgesi’nin Tarımsal Biyoçeşitliliğinin Araştırılması" çalışması konusunda katılımcılara bir sunum gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar tek tek söz alarak konuyla ilgili görüşlerini ve olası iş birliklerine yönelik önerilerini dile getirdiler.

Dicle Bölgesi’nin Tarımsal Biyoçeşitliliğinin Araştırılması çalışmasının amacı bölgedeki bitki genetik kaynaklarının tespit edilmesi, toplanması, TARM Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü bünyesindeki Türkiye Tohum Gen Bankası’nda muhafaza altına alınması, envanterinin çıkarılması ve bölgenin tarımsal biyoçeşitlilik potansiyelinin belirlenmesidir.