Loading...
Haber Galerisi
Dicle Bölgesi Ata Tohumlarıyla İlgili İş Birliği Protokolü 02 Haziran 2023 | 16:02

Ajansımızın Yerel Tarım Ürünlerinde Verim ve Katma Değerin Artırılması Sonuç Odaklı Programı kapsamında, TRC3 Bölgesi Ata Tohumları ve Bitki Genetik Kaynaklarının Tespiti konusunda Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzalandı.

2023 Yılı Ajans Çalışma Programında yer alan "TRC3 Bölgesi Ata Tohumları ve Bitki Genetik Kaynaklarının Tespiti” faaliyetinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Türkiye Tohum Gen Bankası’nı bünyesinde bulunduran Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) ile ön görüşmeler ve toplantılar yapılması sonucunda bir iş birliği tesis edilmesi için karşılıklı mutabakata varılarak anlaşma sağlandı.

Ajansımız koordinasyonunda TRC3 Bölgesine yönelik uygulanmakta olan "Yerel Tarım Ürünlerinde Verim ve Katma Değerin Artırılması" Sonuç Odaklı Programın amaçları arasında, yerel gen kaynaklarının korunması, çoğaltılması ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

İmzalanan iş birliği protokolünün ardından saha çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. Böylece TRC3 Bölgesi’ndeki ata tohumları tespit edilecek, bitki genetik kaynaklarına ilişkin numuneler toplanarak tohum gen bankasında muhafaza altına alınacaktır.

Bu çalışma sayesinde bölgenin ata tohumları, tarımsal biyoçeşitlilik potansiyeli belirlenerek yerel değerlerin korunmasına, gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlanacaktır. Programın sonunda öne çıkan yerel çeşitlerin yerinde korunması, ıslah edilmesi ve çeşit geliştirilmesi amacıyla konuyla ilgili enstitü, üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla iş birlikleri yapılacaktır.