Loading...
Haber Galerisi
Dicle Bölgesi Arıcılık ve Yöresel Ballar Çalışma Grubu Online Toplandı 14 Haziran 2021 | 17:32

Ajansımız tarafından organize edilen, TRC3 Bölgesi’nde arıcılık faaliyetlerinin masaya yatırıldığı “Arıcılık ve Yöresel Ballar Çalışma Grubu Toplantısı” online olarak gerçekleştirildi.

TRC3 Bölgesi’ndeki Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan toplantıya video konferans yoluyla geniş çaplı katılım sağlandı. Toplantıya ev sahibi olarak Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı ile Planlama Uzmanı Fatih Akgül’ün yanı sıra Siirt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ebru Akkemik ile Dr. Erkan Sırma, Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Semra Gürbüz, Şırnak Üniversitesi’nden Dr. Mustafa Rüstemoğlu, Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Habip Aşan, Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe, Mardin Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Bedirhanoğlu, Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden Barış Doyar, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden Mehmet Şükrü Sümer ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nden Ahmet Menteşe katıldı.

Toplantı Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Genel Sekreterimiz organize edilen bu toplantının Bölgemizdeki arıcılık faaliyetlerini masaya yatırarak sorunların tespit edilip çözüm yollarının ortaya konulmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Arıcılık ve Yöresel Ballar Çalışma Grubu’na katılarak katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Ardından toplantının moderatörlüğünü yapan Ajansımızın Planlama Uzmanı Fatih Akgül tarafından konuyla ilgili geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar tarafından yapılan sunumlarda arıcılık konusunda çarpıcı bilgiler verildi. Dünyada bal kovanı sayısı bakımından Ülkemizin Çin ve Hindistan’dan sonra 3. sırada, üretim miktarı açısından 2. sırada, ihracat konusunda ise 22. sırada yer aldığı belirtildi.

Ajansımızın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi'nin tarımsal yerel ürün potansiyelinin doğru değerlendirilmesi amacıyla "Tarımsal Yerel Ürünlerde Katma Değer Artışının Sağlanması" orta vadeli Sonuç Odaklı Programı hazırlandı. Bu iş birliği ve koordinasyonun sağlanabilmesi ve ortak faaliyetlerin birlikte planlanabilmesi ve yürütülebilmesi amacıyla TRC3 Bölgesi özelinde belirlenen sektör/ürün grupları için çalışma grupları oluşturuldu. Programın başarıya ulaşabilmesi Ajans çalışmalarının yanı sıra TRC3 Bölgesi'nde faaliyet yürüten ilgili paydaşların sürece dahil olmaları ve faaliyetlerini iş birliği içerisinde gerçekleştirmeleri ile mümkün olabileceği ifade edildi.

“Arıcılık ve Yöresel Ballar Çalışma Grubu Online Toplantısı” programın sonunda gerçekleştirilen öneri ve değerlendirme bölümünün ardından sona erdi.