Loading...
Haber Galerisi
Cudi’nin Siyah Altın Madencilerinin İş Güvenliği Projesi Tanıtıldı 15 Haziran 2021 | 18:03

Şırnak’ta “Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi” açılış toplantısı Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi” tarafından desteklenen “Şırnak Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi” tanıtım toplantısı Şırnak’ta yapıldı. Projenin başvuru sahibi Şırnak Üniversitesi olup, proje ortağı Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, proje iştirakçisi de Ajansımızdır. Toplam bütçesi yaklaşık 160 Bin Avro olan projenin uygulama süresi 15 aydır.

Toplantıya Şırnak Valisi ve Ajansımızın Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı ile video konferans yoluyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya online katılarak projeyle ilgili konuşmalar yaptılar.

Şırnak Üniversitesi Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı, projenin amacının Şırnak ve çevresindeki asfaltit ocaklarında çalışan madencilerin iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi olduğunu söyledi. Genel Sekreterimiz “Tüm endüstriyel üretimlerde temel girdi olarak kullanılan enerjinin; yeterli miktarda, kesintisiz, en az maliyetle, ekolojiye en az zarar veren yöntemlerle ve güvenilir bir şekilde sağlanması sürdürülebilir kalkınmanın temel şartlarından biridir. Türkiye’de ekonomik büyüme ve tüketim kalıplarındaki gelişme ile birlikte artan enerji talebinin, yerli kaynaklar yerine ağırlıklı olarak dış kaynaklardan karşılanması; ulusal ekonomimiz, ihracat ve ithalat arası denge ve enerji arzı güvenliği bakımından önemli bir sorundur. Kaynak verimliliği açısından değerlendirildiğinde, sahip olduğumuz enerji kaynaklarının etkin ve aktif bir şekilde kullanılmasına yönelik proje, faaliyet ve stratejilerin oluşturulması her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır” dedi.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte tüm çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği bilinciyle farkındalığının arttırılmasına yönelik çeşitli eğitimler düzenlenecektir. Asfaltit ocaklarındaki risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planları detaylı olarak incelenerek firmalara iyileştirme önerileri sunulacak, işverenlere, yöneticilere ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kanunlara yönelik detaylı bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca asfaltit ocaklarında uygulanabilecek modern ve yüksek güvenlikli üretim yöntemleri hakkında ülkemize ve yurtdışına ait iyi uygulama örnekleri gösterilecektir. Projenin önemli sonuçlarından biriside İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Üniversite - Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi olacaktır.

Programın sonunda Şırnak Üniversitesi Proje Koordinatörü Vali Ayan tarafından proje hakkında detaylı sunum yapıldıktan sonra toplantı sona erdi.