Loading...
Coğrafi İşaretler Alanında YUCİTA Ön Hazırlık Toplantısı Yapıldı 21 Haziran 2017 | 13:41
Ajansımız tarafından Mardin’de uluslararası düzeyde düzenlenmesi planlanan TRC3 Bölgesi’ne ait Coğrafi İşaretler konulu sempozyuma yönelik ön hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Ajansımız adına Genel Sekreter Yılmaz Altındağ ile Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi personelleri Murat Erçin ve Aylin Turaç, “Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı” (YÜCİTA) adına ise Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu ve Prof.Dr. Selim Çağatay’ın katılım sağladığı toplantı, 15 Haziran 2017 tarihinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 Bölgesinin coğrafi işaret alabilecek özgün yöresel ürünlerinin potansiyelini ortaya çıkarmak ve bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği geliştirmek amacıyla Mardin’de 5-8 Ekim 2017 tarihleri arasında uluslararası düzeyde katılımın gerçekleşeceği bir sempozyum yapılması planlanmıştır. Bu amaçla 23 Ekim 1997 tarihinde Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve ekibi tarafından kurulan ve Coğrafi işaretler alanında ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmalar yürüten “Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı” (YÜCİTA) ile iş birliği çerçevesinde YUCİTA’nın farklı paydaşlarla yılda iki defa düzenlediği uluslararası coğrafi işaretler sempozyumunun bu yıl ikincisinin Mardin’de gerçekleştirilmesi için hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu toplantıda sempozyum organizasyonu ve programı, konuşmacılar ve katılımcı kurum ve kuruluş profili hakkında istişarelerde bulunulmuştur. Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz ALTINDAĞ tarafından TRC3 Bölgesi’nin yöresel özgün ürünlerine ve potansiyeline dikkat çekilmiş ve iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir. Ayrıca toplantıda Ajansımız tarafından geliştirilen ve yürütülmekte olan TRC3 Bölgesi Coğrafi İşaretler Projesi Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi tarafından sunulmuş ve proje faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Toplantıda ayrıca Bölgenin bu alanda potansiyeli değerlendirilerek, düzenlenmesi planlanan sempozyuma yönelik olarak organizasyon hazırlıkları ile sempozyum amaç ve kapsamı katılımcı profili geniş bir çerçevede ele alınarak tartışılmıştır.

Türkiye’de yöresel ürünlerimizi koruyabilmek için ideal bir Coğrafi İşaretler sisteminin kurulabilmesi, yöresel ürünlere değer kazandırılarak sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve kültürel ve biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda çaba harcayan YÜCİTA, Türkiye’nin birçok bölgesinden, farklı kurum ve kuruluşlardan değişik kesim ve profillerde üyelerden oluşan ve gönüllülük esasına dayanan bir araştırma ağıdır. Akdeniz ülkeleri ve Fransa Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü projeler çerçevesinde araştırmalar gerçekleştiren YÜCİTA ile Ajansımız arasında kurulan bu iş birliği çerçevesinde uluslararası bir coğrafi işaretler sempozyumuna ev sahipliği yapmayı hedefleyen Ajansımız, 5-8 Ekim 2017 tarihleri arasında planlanan sempozyumda ulusal ve uluslararası birçok önemli paydaşı Mardin’de ağırlayarak bölgemizdeki coğrafi işaretler konusunda farkındalığı arttırmayı ve böylece coğrafi işaretler konusunu hukuki, sosyo-ekonomik ve kültürel boyutlarla irdeleyerek gelecekte yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmayı hedeflemektedir.