Loading...
Haber Galerisi
Cizre İş Geliştirme Merkezi Hayata Geçiriliyor 14 Eylül 2021 | 19:54

Şırnak İl Özel İdaresi’nin Ajansımız tarafından desteklenen Cizre İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) projesi kapsamında Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı saha ziyareti gerçekleştirdi.

Ajansımızın Güdümlü Proje Desteği programına yönelik olarak Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nin Ajansımıza sundukları Cizre İŞGEM Projesi Cizre Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) uygulanmaktadır. Projenin toplam bütçesi 8 Milyon TL olup Ajansımız tarafından %90 oranında desteklenerek 7 Milyon 200 Bin TL hibe desteği sağlanacaktır.

Projenin amacı girişimci yatırımların yönetimi ile yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler üretilmesi ve yaygınlaştırılması, istihdam yoğun sektörlerde yatırımların bölgeye çekilmesi ve yeni istihdam alanları oluşturulmasıyla işsizliğin azaltılmasına ve gelir düzeyinin artışına katkı sağlamaktır. Cizre OSB’de yaklaşık 16 Bin m2 açık alanda 4 Bin 350 m2 kapalı alana sahip 11 adet atölyenin yapım çalışmaları devam etmektedir. Projenin tamamlanması birlikte atölyeler girişimcilere ve yatırımcılara tahsis edilmek üzere hazır hale gelecektir.

Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı, Cizre OSB Müdürü Mazlum Budak ile birlikte uygulanmakta olan projenin hangi aşamada olduğunu yerinde görmek amacıyla Cizre İŞGEM’de incelemelerde bulunan Genel Sekreterimiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla Ajansımız tarafından desteklenen proje ile birlikte bölgemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyelinin değerlendirilmesi, girişimcilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasıyla bölgemizin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğin azaltılmasının hedeflendiğini söyledi. Cizre İş Geliştirme Merkezinin işsizlik sorununa önemli katkılar sağlamasının yanı sıra bölge ekonomisinin kalkınması için yeni girişimcileri iş hayatına kazandıracağını ifade etti.

Genel Sekreterimiz sözlerine şöyle devam etti: “Cizre İŞGEM bünyesinde barındırdığı işletmelere; iş geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim, uygun koşullarda işyeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan İşletme Fidanlığı olarak da adlandırılan merkezlerdir. Katma değer sağlayan işletmelerin kurulması, yerel ekonominin çeşitlenmesi ve ekonomik verimliliğin artırılması, yeni istihdam alanlarının açılması ve göçün önlenmesi, yeni ürün imalatı ile yenilikçi firmalar oluşturulacaktır. Kamu imkân ve kaynaklarının daha verimli kullanılması, yenilikçi ürün seviyesinin yükseltilmesiyle bölgenin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmasına önemli katkılar sunacaktır” dedi.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte İş Geliştirme Merkezinde yönetim danışmanlığı, kamu destek hizmetleri, hibe fonlarına ve kredi bulma olanaklarına erişim ile finansal destek, markalaşmayla satış ve pazarlama destekleri, ar-ge ve tasarım destekleri, insan kaynakları geliştirme destekleri, risk sermayesi hizmetleri, meslek edindirme kursları, işverenlere yönelik eğitimler vb. çok çeşitli hizmetler sunulacaktır.

Böylece yatırım taleplerinin arttığı ve gün geçtikçe gelişen bölgemizdeki genç nüfus potansiyelinin değerlendirilmesi, girişimcilik ruhunun oluşturulması ve yaygınlaştırılması sonucunda yerel kalkınmanın harekete geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Yeni yatırımların bölgeye çekilmesinin yanı sıra, mevcut işletmelerin kurumsal kapasitelerinin gelişmesine ve kurumsallaşmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. Projeyle iş fikirlerinin ticari değere dönüşümü, girişimcilik ruhunun geliştirilmesi ve sürdürülmesi, ekonomik faaliyetlerdeki sektörel çeşitliliğin artırılması, Cizre OSB’nin cazibesinin artırılması ve yeni yatırımların bölgeye çekilmesi açısından tetikleyici nitelikte olacaktır.