Loading...
Haber Galerisi
Cizre’de Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Ajansımızdan Eğitim Desteği 16 Eylül 2022 | 16:04

Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımıza sundukları “Cizre'nin Teknoloji Ekosistemine ve Sosyal Kalkınmaya Özel Yetenekliler ile Çarpan Etkisi” adlı projelerinin eğitimi sona erdi.

Ajansımızın “2021 Yılı Teknik Destek Programı” kapsamında Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ajansımıza sunulan “Cizre'nin Teknoloji Ekosistemine ve Sosyal Kalkınmaya Özel Yetenekliler ile Çarpan Etkisi” projesinin eğitimi gerçekleştirildi. Cizre Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen eğitim, Özel Eğitim Bilimleri Öğretim Görevlisi Dr. Feyzullah Şahin tarafından verildi. Eğitime okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler ve branş öğretmenlerinin yanı sıra üstün yetenekli öğrencilerin velileri katıldı. Ayrıca gerçekleştirilen eğitime Ajansımızın Şırnak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Berk Oğuz, Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Jülide Aydın ile Ar-Ge personeli ziyarette bulunarak eğitim konusunda bilgi aldılar.

Ülkemizin "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında, seçilecek yeni özel yetenekli öğrencileri, zenginleştirilerek ve hızlandırılarak farklılaştırılan üst düzey öğrenme becerilerine yönelik disiplinler arası etkinlik programları üzerinden Bilim ve Sanat Merkezleri'nde BİLSEM eğitimi verilmektedir. Özel yetenekli çocuklar ülkemizin hedeflerine ulaşmasında çarpan etkisi yapacak fikirleri, teknolojiyi ve ürünleri ortaya koyabilecek potansiyele sahiptir.  Öğretmenlerin sıradan öğrencilere verdikleri eğitimi özel yetenekli öğrencilere de vermeye çalışmaları nedeniyle istenilen düzeyde çalışma ve kazanımlar elde edilememiş ve yapılan yatırımlar atıl kalmıştır.

Cizre’de eğitimde üstün yetenekli öğrenciler konusunda farkındalık oluşturulmuş veli ve öğretmenler bu konuda yeterli bilince ulaşmıştır. Ancak okullarda açılan eğitim destek odalarında görevlendirilen ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, disiplinler arası üst düzey öğrenme etkinlikleri hazırlama, hızlandırma, zenginleştirme içerikleri oluşturma ve uygulama konusunda yeterli donanıma sahip değildir. Bu nedenle BİLSEM'lerde özel yetenekli öğrencilere uygun üst düzey öğrenme etkinlikleri yüz yüze ve uygulamalı atölye çalışmaları ile öğrenilebilecek özel bir teknik destek ile sağlanabilmektedir. BİLSEM'lerde uygulanan beş aşamalı eğitim programının her branştan alanında uzman ve özel yetenekli öğrenciler eğitimi alan formasyon sahibi öğretmenlerce verilmesi gerekmektedir.

Projenin amacı, Cizre’de özel yetenekli veya üstün zekâlı olan çocukların bilimsel projelerde eğitim öğretime kazandırılacak yeni bakış açıları ile ilçedeki başarı oranının arttırılmasına katkı sağlamaktır. Eğitime yeni bir bakış açısı kazandıracak, Cizre’nin BİLSEM eğitim sistemine entegre olacak, özel yetenekli öğrencilere gereken üst düzey eğitim verilecek, eğitim kalitesi artacak, İlçeden daha çok bilimsel proje yarışmalarına başvuru olacak, özel yetenekliler destek odaları dünyadaki örnekleri gibi aktif bir biçimde kullanılacak, eğitimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. Bu eğitimi almış olan öğretmenlerin edinecekleri bilgileri gelecek nesillere aktarması ile eğitimde sürdürülebilirlik sağlanmış olacaktır. Ardından teknoloji ve sosyal yenilik alanlarında çarpan etkisi meydana gelecektir.

Uzun vadede, eğitimi alan öğretmenlerimizin eğitim öğretime kazandırılması ile Cizre’deki özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde bir üst seviyeye geçilmesi sağlanmış olup, eğitime kazandırılan yeni bakış açısı ile elde edilecek olan başarı düzeyi katma değer meydana getirecektir. Cizre deki teknoloji girişimciliği ve sosyal yeniliklerin uygulanmasında yaratıcı fikirler ve geleceği yakalama konusunda kısa ve orta vadede özel yetenekli öğrencilerin üstün zekâlı ve dahi çocuklarına yapılacak her yatırım ülkemize katma değer sağlayacaktır.