Loading...
Haber Galerisi
Çiftçilerimize Yönelik Modern Bağcılık ve Fıstık Tesisleri Çalışma Ziyareti 14 Ağustos 2023 | 17:23

Mardin’de bağcılık ve fıstık yetiştiriciliği yapan üreticilerimize iyi tarım örneklerini yerinde uygulamalı olarak göstermek amacıyla Ajansımız ile Ömerli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Gaziantep’e üç günlük çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Ajansımızın 2023 Yılı Çalışma Programında yer alan "Üretici ve Üretici Örgütlenmelerine Yönelik İyi Uygulama Ziyareti ve Yerinde Eğitim Programı" kapsamında yapılan faaliyette “Bağ ve Fıstık Yetiştiricilerine Yönelik İyi Tarım Uygulamalı Modern Bağcılık ve Fıstık Bahçeleri ile İşleme Tesislerinin Ziyareti ve Yerinde Eğitim Programı” düzenlendi.

Gaziantep’e gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde modern bağcılık ve iyi tarım uygulamalı bağ ve fıstık bahçeleri ile fıstık-üzüm işleme tesisleri Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Uzmanları öncülüğünde 28 yetiştirici ve 12 teknik eleman ile birlikte yapıldı.

Program kapsamında sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin artırılması, kırsal işgücünün istihdam edilebilirliğinin yükseltilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması” kırsal kalkınmada temel amaç olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda üreticilerimizin bağ ve fıstık yetiştiriciliğine ilişkin tesisleri yerinde görmeleri ve tecrübe kazanmaları sağlanarak, konuya ilişkin Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü yetkililerince gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Çalışma ziyareti sonucunda modern bağcılık ile fıstık yetiştiriciliği yapan üreticiler ve ziraat mühendisi gibi teknik personellerin güncel teknolojileri, modern üretim tekniklerini ve yeni tarımsal gelişmeleri yerinde görmeleri işlerine bakış açılarıyla ufuklarının gelişmesine vesile olmuştur. Ayrıca program sayesinde üreticiler arasında oluşabilecek bölgesel bir bütünleşmeye de katkı sağlanmıştır.