Loading...
Haber Galerisi
Batman Ticaret Borsası’na Akreditasyon Sisteminin Geliştirilmesi Eğitimi 10 Mart 2022 | 17:11

Batman Ticaret Borsası tarafından Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımıza sunulan “Stratejik Planlama, Akreditasyon Sistemi Entegrasyonu Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Projesi” imzalanarak destek almaya hak kazandı.

Ajansımızın “2021 Yılı Teknik Destek Programı” kapsamında Batman Ticaret Borsası’nın “Stratejik Planlama, Akreditasyon Sistemi Entegrasyonu Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Projesi” başarılı bulunarak imzalandı. Batman Ticaret Borsası adına Genel Sekreter Vehbi Akbulut ile Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı tarafından proje sözleşmesine imza atıldı.

Projenin amacı Batman Ticaret Borsasının akreditasyon sisteminde devamlılığının sağlanması ve kurumsal kapasitesinin iyi yönetişim kurallarına yönetilebilmesi için 2023-2026 yılları için kurumsal stratejik planının hazırlanmasıdır. Kurumsal Stratejik Plan üst ölçekli planlara uygun olarak Kalite Yönetim Sistemlerine entegre edilmesini içeren bir sistematikte kurgulanacaktır. Bu yeni sisteme Borsa üyelerinin entegre olması ve adaptasyonlarının sağlanması iyi bir kurumsal stratejik plan ve bu plana bağlı bir eylem planının hazırlanması ile mümkün olacaktır.

Strateji, işletmeye istikamet vermek ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla, işletme iç ve dış çevresini sürekli analiz etme, amaçları belirleme, bu amaçlara ulaştıracak faaliyetleri planlama ve kaynakları tahsis etme becerisidir. Stratejik planlama ise bir organizasyonun iç ve dış çevresindeki stratejik faktörlerin analiz edildiği, analiz sonrasında organizasyonun vizyonu ve bu vizyona ulaşmayı temin edecek hedeflerin tanımlandığı, tanımlanan hedeflerin elde edilmesini sağlayacak strateji ve uygulamaların belirlendiği, belirlenen strateji ve uygulamaların başarıya götürüp götürmediğinin izlendiği ve değerlendirildiği bir süreçtir.

Projenin uygulanarak hayata geçirilmesi sonucunda, Batman Ticaret Borsası'nın Stratejik Plan ve Eylem Planı hazırlanarak TOBB Akreditasyon sisteminde devamlılığı sağlanacaktır. Stratejik Plan Eğitimi ve Kalite Yönetimi Eğitimleriyle kurumsal alt yapı güçlendirilecektir. Yönetim anlayışında modern teknikler kullanılacak ve gerekli dokümantasyonlar oluşturulacaktır.

Böylece Batman Ticaret Borsası’nın üyelere hizmet verme kapasitesi arttırılarak kurumsal kapasitesi geliştirilecektir.