Loading...
Haber Galerisi
Bağcılık Çalışma Grubu Toplandı 03 Haziran 2021 | 16:51

Bölgemizdeki üniversiteler, Bölge Kalkınma İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Enstitüler, Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları, Yerel Yönetimler, Üretici Birlikleri ile kooperatif temsilcilerinden oluşan bağcılık çalışma grubu çevrimiçi olarak toplandı.

TRC3 Bölgesi'nin Tarımsal Yerel Ürün potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla "Tarımsal Yerel Ürünlerde Katma Değer Artışının Sağlanması" Orta Vadeli Sonuç Odaklı Programı kapsamında Genel Sekretrimiz Dr. Ahmet ALANLI'nın da katılımıyla 'Bağcılık Çalışma Grubu' çevrimiçi toplantısı yapılmıştır.

TRC3 Bölgesi'nin tarımsal yerel ürün potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla orta vadeli Sonuç Odaklı Program hazırlanarak "Tarımsal Yerel Ürünlerde Katma Değer Artışının Sağlanması" Programın hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesi, Ajans çalışmalarının yanı sıra TRC3 Bölgesi'nde faaliyet yürüten ilgili paydaşların sürece dahil olmaları ve faaliyetlerini iş birliği içerisinde gerçekleştirmeleri ile mümkün olabileceği düşünülürek bu iş birliği ve koordinasyonun sağlanabilmesi ve ortak faaliyetlerin birlikte planlanıp yürütülebilmesi amacıyla, TRC3 Bölgesi özelinde belirlenen sektör-ürün grupları için çalışma grupları oluşturulmuştur.

Gerçekleşen toplantılarda paydaşlarımızla birlikte, SOP kapsamındaki bileşenlere yönelik, mevcut durum, öncelikler, sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri istişare edilecek olup iş birliği içerisinde planlanabilecek/gerçekleştirilebilecek faaliyetler değerlendirilecektir. Bölge dışından konu hk. çalışmalar yürüten kurum/kuruluş temsilcilerinin de zaman zaman davet edileceği toplantılarda ortak hedeflere yönelik çalışma imkanları, işbirliği alanları, tecrübe paylaşımı ve faaliyetlerde koordinasyon sağlanması hedeflenmektedir.