Loading...
Haber Galerisi
Avrupa Birliği Projemizin Kapanış Konferansı Gerçekleştirildi 27 Nisan 2023 | 16:05

Ajansımızın AB Projesi olan "TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki Projesi Kapanış Konferansı" Mardin’de özel bir otelde yapıldı. Gün boyu devam eden programa yoğun bir katılım sağlandı.

Programın açılış konuşmasını Ajansımızın Genel Sekreter Vekili Murat Katı yaptıktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Abdullah Başar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Ahmet Karan ve Mardin Valisi adına Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat konuşma yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından Proje Takım Lideri Cleofe Guardigli projenin üç yıllık uygulama süreci hakkında bir sunum gerçekleştirerek sonuçları ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra programın öğleden sonraki bölümünde düzenlenen panelde, uluslararası kuruluşlardan temsilciler, ulusal düzeydeki yöneticiler ve proje paydaşları katılımcılara tecrübe paylaşımında bulundular.

Projenin kapanış konferansına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri, KOSGEB İl Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret Borsaları temsilcileri ile bölgedeki dört üniversiteden akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kapanış konferansının amacı proje faaliyetleri ve sonuçları hakkında hedef grupları, paydaşları ve halkı bilgilendirmektir. Projenin sürdürülebilirliğini artırmak ve paydaşlar arasında sahiplenmeyi teşvik etmektir. Projenin sonuçları, yerel toplulukların işbirliğinin nasıl sürdürüleceği ile gençlerin işgücü piyasasına girişlerini destekleyebilecek kaliteli bir ekosistemin nasıl kurulacağı konusunda kamuoyu ve paydaşlar arasında farkındalığın artırılmasını sağlamaktır.

TRC3 Bölgesi'ndeki Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde genç istihdamını teşvik etmek için Temmuz 2020 yılında hayata geçirilen projenin üç yıllık uygulama sürecinin sonuna gelindi. 15-29 yaş aralığındaki gençlerin mesleki beceriler aracılığıyla istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla dört ilde toplamda 96 oturumda teknik ve dijital eğitim programları gerçekleştirildi. Ayrıca gençlere girişimcilik eko sistemini tanımaları ve bu yönde kendilerini geliştirmeleri için girişimcilik eğitimleri verildi. Ajansımızın faaliyet gösterdiği dört ildeki yatırım destek ofislerinde “Girişimcilik ve Finansal Rehberlik Yardım Masaları” kuruldu.

Proje kapsamında, bölgedeki üniversitelerin öğrencilere etkili kariyer rehberliği ve danışmanlığı hizmetleri sunma konusundaki kurumsal kapasitelerinin artırılması, aynı zamanda üniversite öğrencilerine daha kolay iş bulmaları ve becerileri doğrultusunda alternatif kariyer yolları takip etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Bu kapsamda, “Kariyer Günleri”, “Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı Bilgilendirme Toplantıları” ve “Tecrübe Konuşuyor” etkinlikleri düzenlendi.

Projenin “İşbirliği Mekanizmaları Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Bileşeni” kapsamında TRC3 Bölgesi dışındaki potansiyel işverenlere ulaşılarak kendileriyle toplantılar gerçekleştirildi. Yedi farklı ilde işveren dernekleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknokentler vb. birçok yer ile bir araya gelinerek, bölgeye yatırım çekmek, eğitim programlarını tamamlayan gençlerin özgeçmişlerini tanıtmak amacıyla “Keşif Toplantıları” düzenlendi.

Bölgede işletmelerin kurumsal kapasitelerinin arttırılması amacıyla Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak il ve ilçelerdeki işverenlere yönelik çalıştaylar düzenlendi. İnsan Kaynakları Yönetimi, Gençlere Mentorluk, Kuşaklararası Çatışma Yönetimi, İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi ayrıca İhracat Yönetimi, Maliyet ile Kaynak gibi konularda kısa ve yoğun eğitim programları gerçekleştirildi.  Bununla birlikte TRC3 Bölgesi’ndeki sosyal ortaklar ve yerel aktörlere yönelik faaliyetler kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İşveren Sendikalarına Kariyer Rehberliği ve İşgücü Piyasası Politikaları hakkında çalıştaylar düzenlendi.

Konferansın son bölümünde, "Genç İstihdamının Teşviki Projesi" kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödül kazanan gençlere hediye çekleri Ajans Genel Sekreter Vekilimiz Murat Katı ile AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Ahmet Karan tarafından takdim edildi.

Programın sonunda günün anısına yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından kapanış konferansı sona erdi.