Loading...
Ajansımızın Teknik Desteğiyle Bölgemize Dört Ulaşım Projesi Kazandırıldı 30 Mart 2017 | 11:02
Ajansımızın teknik desteğiyle şehirlerde yaşanabilirliğin artırılmasına yönelik TRC3 Bölgesi’nde bulunan belediyelerle birlikte projeler geliştirildi. Bu projelerden dördü GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenmeye değer bulundu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen “Kentiçi Ulaşım Sistemlerinin Desteklenmesi ve İyileştirilmesi Projeleri” kent içi ulaşımda erişilebilirlik düzeyinin artırılması yoluyla, şehir içi ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik olmak üzere yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırımların geliştirilmesi gibi alanlarda teşvik edici ve destekleyici çalışmalardır. Kamu binaları ve ortak kullanım alanları başta olmak üzere şehirlerdeki hizmetlere (Kentsel hizmetlere) erişilebilirliğin artırılması, şehir içi ulaşımda, trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılmasıdır. Yayalar, engelliler, çocuklar, bisikletliler için ulaşımın daha kolay olduğu şehirlerin oluşturulmasını hedefleyen proje önerilerinin geliştirilmesinde ilgili belediyelerle doğrudan işbirliği geliştirildi. Desteklenmeye hak kazanan projeler şunlardır:

Midyat Yaya ve Bisiklet Yolu
Bölgemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Midyat’ın kent yerleşim planı ve ulaşım ağı göz önüne alındığında özellikle ana ulaşım akslarında yürütülen yol çalışmalarını destekleyecek şekilde yaya ve bisiklet yolunun yapılmasını içeren “Midyat Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi” ile kaldırımların modern yaya ulaşımı ve alternatif bir ulaşım aracı olarak bisiklet ulaşımına uygun bir şekilde modernize edilerek kent içi ulaşımda erişilebilirlik düzeyinin kalite ve zaman açısından iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Midyat Belediyesi tarafından yürütülecek projenin bütçesi 1 milyon 500 bin TL’dir.

Batman Trafiğinde Engelsiz Geçiş
Dicle Bölgesi’nin en büyük şehir merkezine sahip olan Batman’da her geçen gün yoğunlaşan kent trafiğinin yayalar için oluşturduğu olumsuzlukları azaltmak ve özellikle engelli vatandaşların ulaşımda daha rahat hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla 21 noktada ikaz sistemi kurulacaktır. Proje ile engelli vatandaşların ulaşımdaki sıkıntılarını gidermek ve kent içindeki yaya geçişlerinde daha rahat ve güvenli şekilde karşıdan karşıya geçişlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Batman Belediyesi tarafından yürütülecek projenin bütçesi 401 Bin TL’dir.

Tillo Yeniden Şekillenecek
Farklı doğası ve sahip olduğu kültür, inanç eserleriyle kutlu belde Tillo’da, kentte yaşayan halkın, engelli ve dezavantajlı vatandaşların, turistlerin yaşamlarını kolaylaştırıcı alt ve üst yapı düzenlemeleri yapılacaktır. İnsanların sosyal yaşamda karşı karşıya kaldıkları zorlukları azaltmak, farklı aktivitelere katılabileceği alan sayısını arttırmak  ve böylece sosyal yaşamda daha aktif hale gelmelerini sağlamaya yönelik olarak geliştirilen proje,  IPA kapsamında desteklenen “Siirt Turizminin Geliştirilmesi Projesini” tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Proje kapsamında bisiklet yolları yapılması, cadde ve sokakların sağlıklaştırılması, yol ve çevre düzenlemeleri başta olmak üzere fiziki iyileştirme çalışmaları yürütülecektir. Tillo Belediyesi tarafından yürütülecek projenin bütçesi 350 Bin TL’dir.

Cizre’ye Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi
Cizre’de şehir içi ulaşım sisteminde kartlı sisteme geçilmesi ve toplu taşıma araçlarına kameraların yerleştirilmesiyle daha güvenli, konforlu ulaşım hizmeti sağlanması ve bu sayede vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan proje ile toplu taşımada kamu hizmeti etkinliğine de ciddi katkılar sağlanacaktır. Cizre Belediyesi tarafından yürütülecek projenin bütçesi 2 milyon TL’dir.

Ajans Genel Sekreterimiz Projelerle Doğrudan İlgilendi
Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ’ın GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na doğrudan bu projelerle ilgili gerçekleştirdiği işbirliği ziyareti sonucunda Bölge’ye  4 milyon 250 bin  TL bütçeli altyapı yatırımının kazandırılması sağlandı. Ajansımız yaklaşık bir yılı aşkın süre önce başlayan proje çalışmalarında, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin GAP Bölgesi’ne yönelik desteğinden Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin faydalanmasını sağlamak amacıyla, Bölge’de bulunan belediyelerle işbirliği içerisinde çalıştı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi’ne gerçekleştirilen ziyarette, bu süreci nihayete erdirmek için doğrudan GAP Bölge Kalkınma İdaresi’ni ziyaret ettiklerini ifade eden Genel Sekreterimiz, proje hazırlamanın iyi bir adım olduğunu ancak uygulamayı içerecek şekilde bütün süreçleri birebir takip edeceklerini söyledi. Sadece ulusal kaynakları değil Avrupa Birliği’nin IPA başta olmak üzere çeşitli dış fonları da Bölgemize çekmek için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirtti.