Loading...
Haber Galerisi
Ajansımız ve Batman Üniversitesi İş Birliğinde “2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi” Düzenlendi 20 Ekim 2023 | 15:42

Batman'da "İkinci Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi" Ajansımız ve Batman Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen kongre kapsamında, ekonomi, tarih, edebiyat, siyaset bilimi, işletme, finans, psikoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarında toplam 37 bildiri akademik camianın ve ilgililerin dikkatine sunuldu.  İki gün süren kongrenin birinci günü açılış konuşmalarıyla başladı; ardından yüz yüze iki oturum gerçekleştirildi. İkinci gün ise internet aracılığıyla çevrimiçi online oturumlarla devam edildi.

Batman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını düzenleme kurulu adına Doç. Dr. Onur Oğuz yaptı. Ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşabilmenin, toplumun daha yüksek bir refah seviyesine erişebilmesinin önemine işaret ederek, topyekûn bir kalkınma hamlesine Cumhuriyetin 2. yüzyılında da devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Ajansımız Genel Sekreter Vekili Dr. Murat Katı yaptığı konuşmada, kurumsal yapı ve buna ek olarak ekonomik kalkınma projeleri, sosyal projeler, kültür ve turizm projeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yayın hayatına başlayan "Bölgesel Kalkınma Dergisi"nin tanıtımını yaptı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, konuşmasının “Türkiye Yüzyılında Yeni GAP” başlıklı bölümünde yapılması öngörülen projeleri açıkladı. Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) tarafından bölgede gerçekleştirilen faaliyetler ve yeni döneme ilişkin planlanan faaliyetler ile ilgili bir sunum yaptı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kalkınmanın özellikle eğitim boyutuna dikkat çektiği konuşmasında, bir ülkenin büyüme ve kalkınma sürecinin önemli olduğunu ve bu süreçte beşerî sermayenin kilit rol üstlendiğini ifade etti. Rektör Demir, üniversite olarak Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber düzenlemiş oldukları “Batman Üniversitesi-Öğretmen Akademisi” buluşmasının çıktıları ve kalkınmaya etkisini açıkladı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kutalmış Yalçın yaptığı konuşmada, Enstitü’nün önemi ve gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahsederek, özellikle iletişim ve irtibat kişi sayısını arttırmanın ülkemiz adına ne kadar önemli olduğunu açıkladı. Buna paralel, Enstitü olarak yapmış oldukları, Türkçe dil öğretimi, kültür sanat faaliyetleri ve kurumun eserleri konusunda bilgi verdi.