Loading...
Haber Galerisi
Ajansımız Geçmişin Mirasını Geleceğe Taşıyor 21 Haziran 2023 | 14:11

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Ajansımız arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde “TRC3 Bölgesi Ata Tohumları ve Bitki Genetik Kaynaklarının Tespiti” için saha çalışmalarına başlandı.

Ajansımızın Araştırma Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi ile Türkiye Tohum Gen Bankası Araştırma Ekibi TRC3 Bölgesi’nde bulunan ata tohumlarını tespit etmek amacıyla köyleri ziyaret ederek çalışma gezileri gerçekleştirmektedir. Bu çalışma sayesinde TRC3 Bölgesi’ndeki ata tohumları tespit edilerek, bitki genetik kaynaklarına ilişkin numuneler toplanıp tohum gen bankasında muhafaza edilecektir.

Ajansımız koordinasyonunda TRC3 Bölgesine yönelik uygulanmakta olan "Yerel Tarım Ürünlerinde Verim ve Katma Değerin Artırılması" Sonuç Odaklı Programın amaçları arasında, yerel gen kaynaklarının korunması, çoğaltılması ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Böylece bölgenin ata tohumları, tarımsal biyoçeşitlilik potansiyeli belirlenerek yerel değerlerin korunmasına, gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlanacaktır. Programın sonunda öne çıkan yerel çeşitlerin yerinde korunması, ıslah edilmesi ve çeşit geliştirilmesi amacıyla konuyla ilgili enstitü, üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla iş birlikleri yapılacaktır.

Not: Tarımsal üretim yapan çiftçilerden ata tohumuna sahip olanların ilçe tarım müdürlüklerini bilgilendirmeleri önem arz etmektedir.