Loading...

Yatırım Teşvik Uygulamarında Bölgeler

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. İller SEGE 2017 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır. TRC3 Bölgesi illeri Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak en avantajlı bölge olan 6. bölge içerisinde yer almaktadır.