Loading...

Marşah Limited Şirketi Mal Alımı İhale İlanı

2017-11-21 17:00:48

Marşah Tekstil, Gıda Sanayi, İnşaat, Tarım, Petrol, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Dicle Kalkınma Ajansı’nın “GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı” kapsamında sağlanan mali destek ile Mardin / Kızıltepe’de “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi ile Sürdürülebilir Üretim Altyapısının Güçlendirilmesi” projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası, OSB 1. Bulvar 32. Sok. No: 3 Kızıltepe / Mardin adresinden veya aşağıdaki linkten temin edilebilir.

Teklifler, 08/12/2017 Tarihinde, Saat 14:30’da ve OSB 1. Bulvar 32. Sok. No: 3 Kızıltepe / Mardin adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Teklif Teslimi Son Tarih ve Saati: 8 Aralık 2017 Saat 14:30

Bilgi için iletişim bilgileri:
Tel: (482) 215 2756
E-posta: info@cagdasbulgur.com

İhale Dokümanları için tıklayınız.