Loading...

Mardin OSB Elektrik Hatlarının Yeraltına Alınması Projesi (Son Başvuru: 25/06/ 2012- 15.00)

                                                           

Yapım İşi için ihale ilanı

 

Mardin Organize Sanayi Bölgesi, Dicle Kalkınma Ajansı  2011 yılı Müşterek Sanayi ve Ticaret Alanlarının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Mardin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde “Mardin OSB Elektrik Hatlarının Yeraltına Alınması Projesi” için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Mardin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü- MARDİN adresinden temin edilebilir.

 

Teklif teslimi için son tarih ve saati:  25/06/ 2012-  15.00

 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; Mardin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden şahsen ya da telefonla bilgi alınabilir.  www.dika.org.tr internet adresinde de yayınlanacaktır.

 

Teklifler, 25/06/2012 tarihinde, saat 15.00’da Mardin/Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü İstasyon-MARDİN /TÜRKİYE adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.