Loading...
Duyuru Galerisi
Ajans Makam Aracı Satış İlanı 03 Ağustos 2022 | 16:40

Ajansımız mülkiyetinde bulunan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka numarası, muhammen bedeli ve iştirak için aranan teminat miktarı yazılı olan araç 2886 sayılı Kanun kıyasen uygulanmak suretiyle açık teklif ihale usulü ve açık artırma yöntemiyle satılacaktır.

Ajans’ın İletişim Bilgileri

Adı

:

T. C. Dicle Kalkınma Ajansı  (DİKA)

Adresi

:

Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Telefon numarası     

:

(0482) 212 11 07

Faks numarası          

:

(0482) 213 14 95

E-posta Adresi        

:

info@dika.org.tr

 

İhaleye İlişkin Bilgiler

İhalenin Türü

:

Satış ihalesi

İhalenin Yeri

:

Yukarıda yazılan adreste yer alan Ajans hizmet binası zemin kat toplantı salonu

İhalenin Günü ve Saati

:

17/08/2022 Çarşamba günü, saat 14:00

İhale Usulü ve Yöntemi

:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun kıyasen uygulanması ile Açık Teklif Usulü ve Açık Artırma Yöntemi

 

İhalede Satılacak Aracın Özellikleri

Markası

:

AUDİ

Model Yılı

:

2010

Taşıt Cinsi

:

Otomobil (Sedan)

Silindir Hacmi

:

1968

Motor Gücü

:

125 kw

Tipi

:

A6 2.0 TDI

Motor No

:

EGM2100MOT000274

Şase No

:

WAUZZZ4F4AN003081

Rengi

:

Siyak (Parlak)

Yakıt Cinsi

:

Dizel

Vites

:

Tam Otomatik

KM’si

:

392.534 km (23.11.2021 itibariyle)

Plakası

:

47 DK 757

Muhammen Bedeli

:

300.000,00 TL

Geçici Teminat

:

İstenmeyecektir.

 

Satış Şartları ve Usulü

Yukarıda niteliği, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen aracın satış ihalesi; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi kıyasen uygulanarak "Açık Teklif Usulü" ile belirtilen tarih ve saatte Ajansımızda oluşturulacak Komisyon tarafından yapılacaktır.

1) İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Ajans hizmet binasında bedelsiz olarak görülebilir.

2) İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda sayılan belgelerle başvuru yapmaları gerekmektedir.

  1. İhale katılıma ilişkin fiyat teklif mektubu/dilekçesi
  2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  3. Yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname,
  4. Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname ve Noterden onaylı imza sirküleri,
  5. Tüzel Kişilerin ayrıca şirketi temsil ve yönetmeye yetkililerinin noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri, Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2022 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi.

3) Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile ve yönetmeye yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

4) Araç ile ilgili KDV ve her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcısına aittir.

5) İhale bedeli ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 10 gün içinde Ajans banka hesabına peşin olarak ödenecektir.

6) Kalkınma Ajansı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. Bu ihale Kanun’un ilgili maddeleri kıyasen uygulanarak gerçekleştirilecektir.

7) Türkiye genelinden ihaleye katılım sağlanabilecektir.

8) Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.dika.org.tr adresinden öğrenilebilir.

9) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

Araç Satış Şartnamesi için tıklayınız.

İhale Katılım Dilekçeleri için tıklayınız.

Ekspertiz Raporu için tıklayınız.