Loading...
Duyuru Galerisi
2022 Yılı Teknik Destek Programı 14 Kasım 2022 | 16:53

Ekte yer alan Teknik Şartnameyi esas alan fiyat tekliflerinizi, şartnamelerde talep edilen evrak ile (ilk aşamada gerekli ise) birim fiyat teklif formlarını doldurarak ve Teknik Şartnamelerin her sayfasını imzalayıp kaşeleyerek 25.11.2022 saat 17:00’a kadar taratarak proje@dika.org.tr elektronik posta adresine göndermenizi rica ederiz.

Teklif verme aşaması ve sonrasında talep edilecek belgeleri ilk aşamada yollamanız tavsiye olunur. Referans belgeler Ajans tarafından talep edildikten sonra 2 gün içerisinde sunulmak zorundadır. Referans belgelerde veya mezuniyet belgelerinde eksik olduğu tespit edilirse geçerli ikinci teklif değerlendirmeye alınacaktır.  Geçerli teklifler arasından teknik şartnameyi karşılayan ekonomik açıdan en uygun teklifi veren firmanın uhdesinde kalacak şekilde değerlendirilecektir.

Referans belgeler ve mezuniyet belgeleri her halükârda talep edileceğinden ötürü tekliflerin ilk aşamada mümkün ise referans belgeler ve mezuniyet belgeleriyle birlikte yollanması tavsiye edilir.

İlgili belgelerde eksiklik tespit edilmesi durumunda veya tekliflerin yukarıda belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilmesi durumunda teklifler geçersiz sayılacaktır.

Firmanızın rekabet koşullarını gözetecek şekilde ekonomik teklif vermesi tavsiye olunur.

Eğitimci özgeçmişi ekte yer alan teklif mektubunun ikinci sayfasındaki form üzerinden doldurulmalıdır. Aksi takdirde teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif Mektubu için tıklayın.

Satın Alma Belgeleri için tıklayın.