Loading...
Haber Galerisi
“TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayları” Sona Erdi 26 Ağustos 2022 | 16:56

TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı hazırlık çalışmalarına yönelik olarak Ajansımızın faaliyet gösterdiği dört ilde gerçekleştirilen çalıştayların dördüncü ve son toplantısı Şırnak’ta yapıldı.

Şırnak’ta özel bir otelde gerçekleştirilen TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayına bu ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, borsalar, organize sanayi bölgeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ajansımız tarafından hazırlanacak olan beş yıllık bölge planı ile güncel, dinamik, esnek, sonuç odaklı, diğer planlarla etkileşimli, katılımcı nitelikte olması ve bölgesel, ulusal, uluslararası gelişmeler, eğilimler, fırsatlar ve tehditlerin göz önünde bulundurulması amaçlanmaktadır.

2023 Yılı sonrası dönemi kapsayacak olan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ile Bölge Planlarının hazırlık süreci Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmış olup TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı önceki dönemlerde olduğu gibi yine Ajansımız tarafından hazırlanacak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşüne sunulacaktır. 2022 yılı sonuna kadar hazırlanacak olan bölge planları taslaklarının nihai hâlinin de 2023 yılında tamamlanarak Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulması hedeflenmektedir.

Ajansımızın Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birim Başkanı Murat Katı tarafından “TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Hazırlık Çalıştayı” hakkında katılımcılara sunum yapıldı. Bölge planına yönelik oluşturulan tema (sektör) masalarının belirlenmesi ve dış paydaş anket çalışması konusunda kendilerine bilgi verildi.

 “TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı” hazırlık çalışmaları kapsamında bölgedeki pek çok paydaşın katılımıyla düzenlenen çalıştaylarda ildeki aktörlerin ilgili oldukları alanlarda tespit etmiş oldukları sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymak için proje temelli fikirlerin olgunlaştırılması amacıyla sektör masaları oluşturuldu. Tema masaları olarak adlandırılan bu sektörler, tarım ve kırsal kalkınma, kültür, turizm, ticaret, hizmet, sanayi, enerji, kentsel gelişme ve altyapı başlıkları altında ele alınmaktadır.

Programın son bölümünde sektör masaları etrafında bir araya gelen paydaşlar, eğitim, istihdam, sosyal dayanışma, dezavantajlı gruplar, iklim değişikliği, çevre, afet riskleri, ulaşım, altyapı, girişimcilik, yenilik gibi çeşitli alanlarda görüş ve değerlendirmelerde bulunduktan sonra dördüncü ve son toplantı olan Şırnak çalıştayı sona erdi.