Loading...
Haber Galerisi
Mardin’de STEM Eğitici Eğitimleri 19 Eylül 2022 | 17:01

Midyat İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü’nün, Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “STEMardin Eğitici Eğitimleri” projesi uygulanarak hayata geçirildi.

Ajansımızın “2021 Yılı Teknik Destek Programı” kapsamında Mardin’in Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de proje ortağı olduğu “STEMardin Eğitici Eğitimleri” projesinin eğitimleri beş gün sürdü. İki ayrı grup halinde gerçekleştirilen eğitimlerin ilki Midyat Bilim ve Sanat Merkezi’nde ikincisi Mardin Aziz Sancar Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

Branşında teknolojiyi ve yenilikleri takip ederek dersine aktarabilen sınıf öğretmenleri, fen ve teknoloji ile matematik dersi branş öğretmenlerinden oluşan toplam 47 kişinin katılım sağladığı eğitimler Dr. Tunç Erdal Akdur, Dr. Hülya Bal ve eğitmen Esra Kayış tarafından verildi.

21. yüzyıl teknoloji çağında yüksek potansiyele sahip üretken bireylerin birçok alanda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları oldukça önemlidir. Entegre STEM eğitimi, öğrencilerin yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme gibi 21.yüzyıl becerilerini kazanarak gerçek dünya problemlerine disiplinler arası yaklaşımlarla çözüm bulma çabası olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve sorgulamaya dayalı öğrenme gibi gerçek yaşam problemlerini çözmeye odaklanan öğrenci merkezli yaklaşımlar entegre STEM eğitiminin misyonu ile örtüşmektedir.

Bu projeyle Mardin merkez ile Midyat ilçesindeki resmi okul ve kurumlarda görev yapan kriterlere uygun öğretmenlerin STEM eğitimi entegrasyonu kapsamında uygulamalı etkinliklerle tanıştırılmaları, bu yaklaşıma yönelik özgün uygulamalar geliştirme ve bunları uygulayabilme yeterlikleri kazanmaları sağlanacaktır.

STEM eğitimi alan öğretmenlerin bu eğitimlerle ülkemizde ve dolayısıyla şehrimizde sıkıntı yaşanan matematik, fen ve teknoloji derslerini temelden güçlendirerek yapılandıracaktır. Öğretmenlere bu becerilerin kazandırılması, STEM eğitimini okullarda uygulayabilmelerini ve nitelikli projeler üretmelerine katkı sunacaktır. Okullarımızdaki öğretmenlerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının güçlendirilmesi, ortaya koydukları performans hedeflerine bu eğitim ile ulaşılacaktır.

Böylece yenilikçi bir anlayışla, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, bilimsel okuryazarlık gibi yeterliklerini geliştirmeyi amaçlayan STEM eğitimi, sorgulayarak, yaparak, yaşayarak öğrenme için uygun bir model sunuyor ve en önemlisi, öğrenme iki boyutluluktan üç boyutlu hale taşınıyor. Eğitici eğitimi alan öğretmenler aracılığıyla çocuklarda özgüven duygusunun gelişmesi sağlanmaktadır. Yeni karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilme alışkanlığı kazanan öğrencilerin yeni şeyler ortaya koymaları ve geliştirmeleri sonucunda öğrenme kalıcı hale gelecektir.