Loading...
Batman Lisanslı Depoculuk Fizibilite Projesi Hayata Geçirildi 31 Mart 2017 | 00:00
Batman Üniversitesi tarafından Ajansımızın “Doğrudan Faaliyet Desteği” programı kapsamında Ajansımıza sunulan “TRC3 Bölgesi İlleri Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti ve Ön Fizibilite Çalışması” projesi başarılı bulundu. Ajansımız tarafından değerlendirilen proje destek almaya hak kazandıktan sonra uygulanarak hayata geçirildi.

Projenin amacı lisanslı depoların ve ürün ihtisas borsalarının yurt içinde ve dışında açacakları şubeler vasıtasıyla, ürün pazarlanmasında ve dağıtımında büyük kolaylıklar sağlanması için alt yapı hazırlamaktır. Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenerek piyasanın dengelenmesini sağlamaktır. Sağlıklı ortamda depolanan ürün sayesinde Bölge’deki tarıma dayalı sanayi mamullerinin kalitesinin artırılması amaçlandı. Ürün senedi aracılığıyla, yatırımcılar için hisse senedi, döviz, altın ve faiz gibi yatırım araçlarına alternatif bir yatırım aracı sağlanacaktır.

Bu projeyle Avrupa Birliği’nin IPA II kapsamındaki Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programına başvurusu planlanan Batman Hububat Lisanslı Depoculuk Projesine başvuru öncesindeki tüm teknik süreçleri için altyapı oluşturularak bu husustaki ihtiyaç tespiti yapıldı. Bu teknik süreçler hububat üretim ve ticaretinin mevcut durumu, depolanma ve pazarlama koşulları, lisanslı depoculuk konusunda bilinçlendirme faaliyetleridir. Ayrıca proje kapsamında lisanslı depoculuk pazar analizi, teknik ve finansal analizini içeren bir ön fizibilite raporu ile bir eylem planı hazırlandı.

Proje kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Bunlar proje tanıtım ve başlangıç toplantısı, saha çalışmaları, anket, mülakat, kurum ve kuruluş ziyaretleri, Türkiye'deki lisanslı depo örneklerinin yerinde incelenmesi, Batman hububat lisanslı depoculuk fizibilitesinin yapılması, TRC3 Bölgesi illeri stratejik ürünlerinde lisanslı depoculuk çalıştayı ve IPA II proje programına başvuru eylem planının hazırlanması gerçekleştirildi.

Proje sonunda sonuç raporu hazırlanarak ilgili yerlere sunuldu. TRC3 Bölgesi lisanslı depoculuk mevcut durum analizi, uygulanan anket ve mülakat sonuçları, ziyaret edilen lisanslı depolardaki gözlem ve inceleme ile lisanslı depoculuk çalıştayı sonuçları değerlendirilerek sonuç paylaşım toplantısıyla hedef grup ve paydaşlara sunuldu. Ayrıca fizibilite raporu ve eylem planına ilişkin proje çıktısının özeti basılarak ilgili paydaşlara dağıtıldı.