Loading...
Duyuru Galerisi
Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı 29 Nisan 2010 | 08:52

Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı (CFCU/TR0801.08-03/ECP) teklif çağrısı yayınlanmıştır.


Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı (CFCU/TR0801.08-03/ECP) teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi (CFCU/TR0801.08-03/ECP)

Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Toplulukları Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2007 programı kapsamında verilen mali yardımlar aracılığıyla Türkiye’de uygulanacak hibe proje tekliflerini beklemektedir.

Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

http://www.cfcu.gov.tr;
http://www.stgm.org.tr ;
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 25 Haziran 2010 saat 16:00’dır.

Word File Başvuru Rehberi
Word File Yerel Duyuru
Rar File Ekler