Loading...
Duyuru Galerisi
Yenilenebilir Enerji Çalıştayı  Yapılacak 25 Şubat 2021 | 11:31

Ajansımız işbirliği ile Artuklu Üniversitesinin düzenleyeceği uluslararası katılımlı “Yenilenebilir Enerji Çalıştayı” 1-3 Mart tarihlerinde çevrimiçi  olarak gerçekleştirilecektir.  2020-21 yılı “Kaynak Verimliliği” teması özelinde “Kaynak Verimliliği ve Uygulamaları” panelinin yer alacağı programda, sanayi, tarım, kentsel altyapı uygulamaları gibi farklı boyutlarıyla verimlilik teması uzmanlarca kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacaktır.

Çevrimiçi olarak yapılacak çalıştaya ilgililer Mardin Artuklu Üniversitesi youtube kanalından (https://www.youtube.com/mauniv) katılabilecekler.

Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yenilenebilir enerji kaynaklarının teknik, sosyal, çevre vb. birçok boyutunun görüşüleceği, güncel gelişmelerin ele alınacağı, bölge ve yerel özelinde mevcut durum ve ihtiyaçların ortaya konulacağı Çalıştay’da aşağıdaki konular ele alınacaktır.

 

  • Ülkemizin ve diğer ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma durumu.
  • Ülkemizin gelecekteki enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanmasında yenilenebilir enerji potansiyelimizin rolü.
  • Tarım ve kırsal alanda yenilenebilir enerji kullanımı ve örnek uygulamalar.
  • Yenilenebilir enerji uygulamalarının hayata geçirilmesinde kullanılabilecek ulusal ve uluslararası fon kaynakları.
  • Yenilenebilir enerji uygulamalarıyla birlikte enerji verimliliğinin ve enerji tasarrufunun sağlanması.
  • Toplumsal enerji tüketim alışkanlıkları ve enerji tasarrufu. Yenilenebilir enerji, kayıp ve kaçak enerji kullanımı.
  • Yenilenebilir enerji uygulamalarında merkezi ve yerel yönetim mevzuatının rolü, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki durum.
  • Bölge ve yerel düzeyde yenilenebilir enerji kaynaklarımızın durumu, bu kaynaklardan daha fazla yararlanılması için ihtiyaçların, sorun ve çözüm önerilerinin belirlenmesi.
  • Yenilenebilir enerji ile iklim değişikliği ve çevre.
  • Yenilenebilir enerji teknolojisinde Ar-Ge ve üniversitelerin rolü.