Loading...
Duyuru Galerisi
Türkiye’deki Ağlar, Platformlar ve İnisiyatiflerin Savunuculuk Çalışmalarına Destek 21 Aralık 2012 | 14:23

Sivil Ağlara, platformlara ve inisiyatiflere verilen bu destekle kapasite geliştirme, stratejik planlama ve araştırma, politik yazılar hazırlama ve/veya kampanyalar düzenleme gibi savunuculuk bağlantılı faaliyetlerde onlara yardımcı olmak hedeflenmektedir. Tek bir ağ/ platform veyai nisiyatif için verilebilecek en yüksek destek tutarı 2.000 EURO"dur.

TACSO Türkiye’nin vermeyi öngördüğü destek:
- Ağ/platform/inisiyatif üyelerinin kampanya veya savunuculuk bazlı stratejik planlama için bir araya gelmeleri,
- Savunuculuk veya kampanya gibi çalışmaların tasarımı için uzman desteği sağlamak,
- Savunuculuk çalışmalarıyla bağlantılı rapor benzeri belgelerin yayınlanmasına destek olmak,
- Yukarda bahsi geçen çalışmalar için planlama, iletişim stratejisi hazırlama, uygulama ve takip faaliyetlerine 
teknik destek sağlamak.

Bu çağrı kapsamında,
• Desteklenen her türlü etkinlik için AB İletişim ve Görünülürlük Kuralları geçerlidir,
• Bu çağrı kapsamında destek alacak tüm ağ/platform/inisiyatifler, harcamalarına karşılık gelen belgelerin orijinallerini, bütün AB Hibeleri için geçerli olduğu biçimde, temin etmeyi kabul etmektedirler. Uçak biniş kartları gibi belgeler, ilgili etkinlik tamamlandıktan sonra, en geç 15 gün içinde TACSO Türkiye Ofisi’ne gönderilmek durumundadır.
• TACSO Türkiye ve ağ/platform/inisiyatif temsilcisi, her iki tarafın da sorumluluklarını tanımlayan bir işbirliği protokolü imzalayacaklardır.

Başvurularınızı, “Ağ/Platform/İnisiyatifler için Destek Başvurusu” başlığıyla, info.turkey@tacso.org adresine gönderebilirsiniz.

Başvurular Aralık başı itibari ile kabul edilecektir. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2013’tür.

Başvuru ve desteğin içeriği hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız.