Loading...
Duyuru Galerisi
Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri Alımı Duyurusu 23 Kasım 2021 | 15:34

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje No: P171456

Proje Adı: Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi

Başvuru Numarası: Alımı yapılacak danışmanlık hizmetlerinin adı, sayısı ve sözleşme numaraları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

POZİSYON

SAYI

REFERANS SÖZLEŞME NUMARASI

Çevre Uzmanı

1

MoIT/GDDA.INDV-PIU.04-REBID

Sosyal Uzman

1

MoIT/GDDA.INDV-PIU.05-REBID

Satın Alma ve Sözleşme Yönetim Uzmanı

1

MoIT/GDDA.INDV-PIU.07

Bilişim Teknolojileri (IT) Uzmanı

1

MoIT/GDDA.INDV-PIU.08-REBID

Sosyal Girişimcilik Uzmanı

1

MoIT/GDDA.INDV-PIU.12-REBID

İletişim Uzmanı

1

MoIT/GDDA.INDV-PIU.11-REBID

Proje Asistanı

1

MoIT/GDDA.INDV-PIU.10

 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 19.11.2021

Son Başvuru Tarih ve Saati: 06.12.2021 Saat 17:00

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Avrupa Komisyonu Kalkınma Fonundan bir hibe sağlamıştır. Dünya Bankası; sağlanan hibenin yönetimini sağlamaktadır. Bu Hibenin bir bölümü bu İlgi Bildirimine Davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere yukarıdaki listede yer alan Bireysel Danışmanlık Hizmetleri alınacaktır. Danışman/lar Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince (Hâlihazırda 31.12.2022 tarihinde kapanacak olan projenin 31.12.2024 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir) yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi ilk sözleşme dönemi için yaklaşık 12 ay olup, 17/01/2022 tarihinde başlatılması planlanmaktadır.

Danışmanlık Hizmetlerine ait İş Tanımına kurumun https://www.sanayi.gov.tr/bolgesel-kalkinma-faaliyetleri/uluslararasi-projeler/01167b adresinden ulaşabilirsiniz.