Loading...
Duyuru Galerisi
TÜBİTAK İl Yenilik Platformları Projeleri Hibe Desteği 01 Nisan 2011 | 11:50

İl Yenilik Platformları Projelerinin amacı, illerimizin sahip olduğu ve onlara dünya çapında rekabet gücü sağlayabilecek değer ve birikimleri, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve/veya yenilik (inovasyon) ekseninde ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek üzere yerel paydaşların bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmelerini sağlayan sürekli ve dinamik bir işbirliği zemini oluşturmaktır.

TÜBİTAK, bu amacın gerçekleşmesini sağlamak üzere, il bazında ilgili paydaşların bir araya gelerek karşılıklı etkileşim ve işbirliği içinde oluşturacakları İl Yenilik Platformu Projelerini 1301 kodlu İŞBAP programı kapsamında desteklemektedir. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle oluşturulacak olan İl Yenilik Platformları, tabandan yukarı bir yaklaşımla ilde Ar-Ge ve yenilik ile ilgili bütün tarafların temsilini ve aktif katılımını sağlayan bir işbirliği ağını ifade etmektedir. Tarafların (paydaşların) bu platformda bir araya gelerek öncelikle İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planını oluşturmaları, daha sonra bu planı işbirliği, aktif katılım ve eşgüdümle hayata geçirmeleri hedeflenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız