Loading...
Duyuru Galerisi
TRC3 Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Raporu Yayınlandı 11 Mart 2022 | 16:53

Hazırlanan bu rapor, bölge bağcılığının geliştirilmesine yönelik bir rehber niteliğindedir. Mevcut durumun daha önce yapılmış çalışmalar, saha araştırması ve paydaş görüşmeleri doğrultusunda tespiti yapılmış ve sektörün sorun ve ihtiyaçlarına çözüm önerileri getirilmiştir. Belirlenen aksiyon planının ilgili kurum/kuruluşların iş birlikleriyle hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bölge meyveciliği açısından büyük bir potansiyel barındıran bağcılıkta verim ve katma değer artışı sağlanması kırsal yerleşimler başta olmak üzere bölgede ekonomik refahın iyileşmesine ve kırsal kalkınmaya olumlu etki edecektir.

TRC3 Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Raporu için tıklayınız.