Loading...
Duyuru Galerisi
TechAnkara Proje Pazarı 2022 21 Eylül 2022 | 11:52

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılından bu yana organize edilen "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği bu yıl 26 Eylül 2022 tarihinde, ATO Congresium Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörler arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanmasını hedefleyen TechAnkara Proje Pazarı 2022'ye, yurt içi ve yurt dışından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji firmaları, araştırma-geliştirme merkezlerinden temsilciler başta olmak üzere girişimcilik ekosisteminin paydaş ve ana aktörlerinin ziyareti beklenmektedir. Böylece bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren paydaşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun arttırılmasına yönelik iletişim kanallarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Projeleri yakından incelemek isteyen ziyaretçilerin www.ankaraprojepazari.com internet adresi üzerinden ziyaretçi başvurusu yapması beklenmektedir. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi ve tüm duyurular da yine bahsi geçen internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.