Loading...
Duyuru Galerisi
Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı 29 Nisan 2010 | 08:49
Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi hibe programı (CFCU/TR0801.08-02/DCD) Teklif Çağrısı yayınlanmıştır.


Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Toplulukları Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2008 programı kapsamında verilen mali yardımlar aracılığıyla Türkiye’de uygulanacak hibe proje tekliflerini beklemektedir.

Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır

http://www.cfcu.gov.tr ;
http://www.stgm.org.tr ;
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 05 Temmuz 2010 saat 16:00’dır.

Word File Local Publication
Word File Guidelines for Applicants
Rar File Annexes