Loading...
Duyuru Galerisi
Sivil Toplum Diyaloğu-II: Mikro Hibe Programı 01 Mayıs 2011 | 21:55
Sivil Toplum Diyaloğu-II:Mikro Hibe (İkinci Çağrı)(CFCU/TR0703.01-03 – EuropeAid/131436/D/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.


Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, AB politikalarının planlanması ve uygulanmasında karşılıklı bilgi ve en iyi uygulamaların alışverişi ve Türkiye, AB üye ülkeleri ve diğer aday ülkeler arasında diyaloğun teşvik edilmesini destekleyen hibe proje tekliflerini beklemektedir. Hibe projeleri AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenecektir.

Bu proje, Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu çerçevesinde gerçekleşmesi gereken, küçük ölçekli projelerle (tek seferlik toplantıların organizasyonu/katılımı, konferanslar, seminerler, çalıştaylar, vb.) STK’lara finansal yardım sunulmasını amaçlamaktadır.

 Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome,

http://www.cfcu.gov.tr   

http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=877&lng=tr

ve  http://www.abgs.gov.tr.

Bu hibe programı kapsamında başvurular, Hibe Başvuru Rehberinin yayınlanmasından itibaren, mevcut bütçenin limitleri dahilinde, en son başvuru süresine kadar devamlı olarak alınacaktır.

Başvuruların teslimi için en son tarih 31 Mayıs 2011, yerel saat 16.00dır