Loading...
Duyuru Galerisi
Sivil Katılım Hibe Programı Başvuruları Başladı 31 Ekim 2023 | 14:59

 

Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi (Sivil Katılım Projesi), Katılım Öncesi Yardım Aracı-II (IPA II) Fonları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanmaktadır.

Projenin ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), eş-faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’dür (STİGM). Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, IPA-II Sivil Toplum Sektörünün lider kurumu  olarak, projenin etkin bir biçimde uygulanması ve izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmektedir. Proje 2023 yılı Ocak ile 2025 yılı Eylül ayları arasında uygulanacaktır. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 5,8 milyon USD olup bütçenin %60’ı, Sivil Katılım Hibe Programı aracılığıyla sivil toplum kuruluşları (STK) ve yerel yönetimler/kamu idareleri ortaklığında gerçekleştirilecek yerel projelere tahsis edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.