Loading...
Duyuru Galerisi
Siirt İli Kurtalan İlçesi Tekstil Atölyesi Davet Çağrısı 06 Mart 2023 | 15:17

Teşvik sisteminde sağlanan avantajlı destekler nedeniyle son yıllarda özellikle emek yoğun sektörlerde bölgemize önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Gençlerin istihdamını teşvik ederek ve gençlerin işsizlik oranlarını azaltarak daha fazla genç istihdamının sağlanması, özel kesim yatırımlarının desteklenmesi, bölgemizin gelişme potansiyelinin harekete geçirilmesi ve üretimin artırılması, ülke ve bölge refahının yükseltilmesi için önem arz etmektedir. Bu minval üzere altyapısı hazırlanmış uygun fiyat ve şartlarda kiralanabilir modern üretim atölyelerinin oluşturulması, yatırımcı çekme ve bölgenin cazip hale getirilmesi açısından oldukça elzemdir.

Genç işsizliği sorunu ile mücadele kapsamında gençlerimizin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Siirt ili Kurtalan ilçesinde tekstil atölyesi kurulması planlanmaktadır. Kurulacak tekstil atölyesi A Blok 2260 m2 B Blok 2260 m2 C Blok 1700 m2 kapalı alandan oluşacaktır.

Bu kapsamda, istekli firmaların 10/03/2023 tarihine kadar firma yetkilileri tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş Yatırımcı Ön Bilgi Formu ve Yatırım Taahhütnamesini Siirt Yatırım Destek Ofisi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Siirt Yatırım Destek Ofisi Adres: Barış Mahallesi Hükumet Bulvarı Muhsin Özel Apartmanı No:61B SİİRT

Tel: 0 (484) 223 39 09

A ve B Blok İçin Başvuracak Firmanın Asgari Şartları

  • En az 5 yıl önce kurulmuş olması,
  • 2022 yılı 9 aylık cirosu toplamı en az 65 Milyon TL olması,
  • 2022 yılı son üç ay ortalaması sgklı sayısı en az 65 kişi
  • 3 Milyon TL Yatırım taahhütü
  • Toplam 200 kişi istihdam taahhütü

C Blok İçin Başvuracak Firma İçin Asgari Şartlar

  • En az 5 yıl önce kurulmuş olması,
  • 2022 yılı son 9 aylık cirosu toplamı en az 6 Milyon TL,
  • 2022 yılı son üç ay sgklı sayısı ortalaması en az 110 kişi olması
  • 1,5 Milyon TL Yatırım Taahhütü
  • Toplam 100 kişi istihdam taahhütü

DİKKAT: Başvuru aşamasında firma tarafından herhangi bir yalan beyan ve/veya yanıltıcı bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde söz konusu başvurular reddedilir, bu durumun sözleşme/protokol imzalandıktan sonra tespit edilmesi halinde ise sözleşme/protokol feshedilir.

Yatırımcı Ön Bilgi Formu ve Yatırım Taahhütnamesi için tıklayınız.