Loading...
Duyuru Galerisi
Siirt İli Kurtalan İlçesi Atabağı Beldesi Tekstil Atölyesi Davet Çağrısı 09 Mayıs 2023 | 15:44

Teşvik sisteminde sağlanan avantajlı destekler nedeniyle son yıllarda özellikle emek yoğun sektörlerde bölgemize önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Gençlerin istihdamını teşvik ederek ve gençlerin işsizlik oranlarını azaltarak daha fazla genç istihdamının sağlanması, özel kesim yatırımlarının desteklenmesi, bölgemizin gelişme potansiyelinin harekete geçirilmesi ve üretimin artırılması, ülke ve bölge refahının yükseltilmesi için önem arz etmektedir. Bu minval üzere altyapısı hazırlanmış uygun fiyat ve şartlarda kiralanabilir modern üretim atölyelerinin oluşturulması, yatırımcı çekme ve bölgenin cazip hale getirilmesi açısından oldukça elzemdir.

Genç işsizliği sorunu ile mücadele kapsamında gençlerimizin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Siirt ili Kurtalan ilçesi Atabağı Beldesi tekstil atölyesi kurulması planlanmaktadır. Kurulacak tekstil atölyesi 1000m2 kapalı alandan oluşacaktır.

Bu kapsamda, istekli firmaların 15/06/2023 tarihine kadar firma yetkilileri tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş Yatırımcı Ön Bilgi Formu ve Yatırım Taahhütnamesini Siirt Yatırım Destek Ofisi'ne veya proje@dika.org.tr mail adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Siirt Yatırım Destek Ofisi Adres: Barış Mahallesi Hükumet Bulvarı Muhsin Özel Apartmanı No:61B SİİRT

Tel: 0 (484) 223 39 09

Mail: proje@dika.org.tr

Başvuracak Firmanın Asgari Şartları

  • En az 2 yıl önce kurulmuş olması,
  • 2022 yılı bilançosu toplamı en az 5 Milyon TL olması,
  • 2022 yılı son üç ay ortalaması sgklı sayısı en az 50 kişi
  • 1,5 Milyon TL Yatırım taahhütü

Toplam 80 kişi istihdam taahhütü