Loading...
Duyuru Galerisi
Sanayi Tezleri Projelerine Destek 30 Haziran 2015 | 15:41
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı; “Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülen  sanayinin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır. Programdan üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler yararlanabilir.
San-Tez projelerinde proje ortağı firma;
* Mikro işletme ise en az %15
* Küçük işletme ise en az %20
* Orta büyüklükteki işletme ise en az %25
* Büyük işletme ise en az %35
oranında proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hibe olarak desteklenecektir.
Proje başvuruları, Ar-Ge web portal uygulaması üzerinden yıl içerisinde sürekli olarak alınır. Proje önerileri elektronik ortamda sunulur. Proje başvurusu elektronik ortamda yapıldıktan sonra evraklar basılı ve ıslak imzalı olarak ayrıca Bakanlığa teslim edilmesi gerekmektedir.
 
Detaylı bilgi için tıklayınız.