Loading...
Duyuru Galerisi
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 16 Eylül 2010 | 13:34

TOPLUMSAL GELİŞME HİBE PROGRAMI (TGHP) 2011

2011 Toplumsal Gelişme Hibe Programı başvuruları 20 Eylül 2010 itibariyle kabul edilmeye başlanacaktır. Başvurular için son tarih 8 Kasım 2010 olarak belirlenmiştir.

  

Başvuru Kuralları ve Süreç Hakkında Bilgi

 • Hibe Programı’na, T.C. Yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik;  Dernekler, Vakıflar, Kooperatifler ve Üniversiteler başvuru yapabilir.
 • Başvurular Online Proje Başvuru Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Başvurunuzu oluşturmadan önce Proje Başvuru Rehberi’ni ve Başvuru Hakkında sayfasını dikkatle okuyunuz.
 • Sabancı Vakfı Online Proje Başvuru Sistemi üzerinden başvuru formu doldurulduktan sonra yazıcıdan alınacak aynı formun imzalanarak gerekli belgelerle birlikte Sabancı Vakfı’na ulaştırılması için son tarih 8 Kasım 2010 saat 17:00’dır.  
 • Hibe almak üzere seçilen projelere en az 40.000 TL, en fazla 200.000 TL, toplamda 1.200.000 TL hibetahsis edilecektir.
 • Hibe Programı kapsamında desteklenecek bir proje en fazla 12 ay olmalıdır.
 • Hibe Programı kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projelere destek verilecektir.

 

Süreç

Son Tarih 

 • Sabancı Vakfı ve bağımsız uzmanlar tarafından,
  • Başvuruların kontrolü yapılması (bilgi ve belgelerin uygunluğu, tamam olması)
  • Ön değerlendirmelerin yapılması (Projelerin alan, konu başlığı, faaliyet yeri, yöntemi ve kurum türü kapsamında çeşitlilik ve eşit dağılımı)
 • Başvuran kurumlara ön değerlendirme sonuç bildirimlerinin gönderilmesi

8 Kasım - 20 Aralık 2010

 • Başvuran kurumlara ön değerlendirme sonuç bildirimlerinin gönderilmesi

20 Aralık 2010

 • Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri Sabancı Vakfı’na göndermesi

20 - 30 Aralık 2010

 • Ön değerlendirmeyi geçen projelerin Değerlendirme Kurulu tarafındanincelenmesi, mülakat yapılacak projelerin belirlenmesi
 • Proje sahipleriyle mülakatların yapılması

3 Ocak -16 Şubat 2011

 • Mülakat sonuçlarının Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmesi ve Mütevelli Heyeti’ne sunulacak projelerin belirlenmesi
 • Finalist projelerin Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti onayına sunulması

16 Şubat - 30 Mart 2011

 • Sonuçların duyurulması ve hibe almaya hak kazanan ve kazanamayan proje sahiplerine mektuplarının gönderilmesi

4 Nisan 2011

 • Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2011 projelerinin başlaması
15 Nisan 2011

Detaylı bilgi için tıklayınız