Loading...
Duyuru Galerisi
Mardin Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı İşi 25 Haziran 2024 | 15:25

İşin konusu, Mardin'de Tekstil sektörünün kümelenme yaklaşımıyla üretim alanlarının belirlenmesi, üretici envanterinin çıkarılması, kurulu işletme durumu, işletmelerin ölçeği, pazar ve işgücü imkanlarıyla, teknik ve beşeri kapasitenin değerlendirilerek il genelinde mekânsal gelişme eğilimlerinin tespiti, yürütülecek saha çalışması sonucunda farklı ölçeklerdeki işletmelerin daha organize üretim alanlarına taşınması için atılacak adımların ortaya konması amacıyla bir araştırma ve uygulama raporunun hazırlanmasıdır.

Teknik Şartname için tıklayınız.

Birim Fiyat Teklif Formu için tıklayınız.