Loading...
Duyuru Galerisi
KOSGEB'den Tematik Proje Destek Programı 19 Ocak 2011 | 17:56

Tematik Proje Destek Programı


Programın Amacı ve Gerekçesi
  • KOBİ’lerinkendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafındanküçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazlaproje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
  • Makro stratejidokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenentematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
  • KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

Tematik Proje Destek Programı Destek Unsurları 

 
Çağrı Esaslı Tematik Program
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru Yapabilecekler
KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları
Meslek Kuruluşları
Program Süresi
 -
3 Yıl
Proje Süresi
Proje Teklif Çağrısında Belirlenir
24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı
1. ve 2. Bölgede % 50
3. ve 4. Bölgede % 60
1. ve 2. Bölgede %50
3. ve 4. Bölgede % 60
Destek Ödemesi
Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle
Geri Ödemesiz
Destek Üst Limiti
Proje Teklif Çağrısında Belirlenir
150.000 TL
 

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri
  • Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
  • Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),
  • Sarf malzemesi giderleri,
  • Hizmet alım giderleri, 
  • Genel idari giderler (azami %10).

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri
Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
Binainşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat,taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri,haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayanpersonel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarındanalınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ileilişkilendirilmemiş maliyetler.


Programla ilgili detaylı bilgi  için lütfen  tıklayınız.