Loading...
Duyuru Galerisi
KOSGEB'den KOBİ Proje Destek Programı 26 Ağustos 2010 | 16:02
 
KOBİ Proje Destek Programı


Programın Amacı ve Gerekçesi
  • İşletmelereözgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği veprojelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaçduyulması,
  • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
  • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

Program ve Proje Limitleri

Program Süresi                     3 yıl                                    (Programın 2013 yılı Eylül ayında bitmesi öngörülmektedir.)
Proje Süresi                          6-24 ay(+12ay)                  (Projeleriniz en az 6 ay en fazla 24 ay içerisinde bitirilmeli. Buna ilaveten 12 ay ek süre talebinde bulunabilirsiniz.)
Destek Üst Limiti                  150.000 TL
Destek Oranı                         1.ve 2. Bölge için %50
                                               3.ve 4. Bölge için %60       (TRC3 alt bölgesi [Mardin, Batman, Şırnak, Siirt] 4. bölge kapsamında olduğu için destek oranı % 60"dır.)
 

Desteklenecek Proje Konuları
  • İşletmelerin;üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları,mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlardasunacakları projeler desteklenir.

Desteklenecek Proje Giderleri
  • Buprogram kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı,vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşmegiderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve sugiderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ileilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
     
  • Projeile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkinKOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destektutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım içinsağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.
Programla ilgili detaylı bilgi  için tıklayınız.