Loading...
Duyuru Galerisi
KOSGEB'den İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 19 Ocak 2011 | 16:53

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı


 Programın Amacı ve Gerekçesi
 • KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
 • KOBİ’lerintedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı,finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıklarıbirçok soruna çözüm bulunması,
 • KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
 • Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
 • KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

İşbirliği-Güçbirliği Ortaklık Modelleri
 • Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,
      Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. (Bu 5 işletmenin en az 3 tanesinin aynı iş kolunda faaliyet göstermesi ve 5 işletmenin 1 yılını doldurmuş olmaları gerekmektedir.)
 

Desteklenecek Proje Konuları
 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Müşteriistekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmetgeliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmalarıamacıyla ortak tasarım,
 • Ürün ve hizmetkalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarınıartırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarınacevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Üretimve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kaliteleriniartırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacaklarıprojeler desteklenir. 

Program ve Proje Limitleri   
  
Proje Süresi                    6-24 ay (+ 12 ay) (Projeleriniz en az 6 ay en fazla 24 ay içerisinde bitirilmeli. Buna ilaveten 12 ay ek süre talebinde bulunabilirsiniz.)
Destek Üst Limiti            250.000 TL (Geri Ödemesiz),   500.000 TL (Geri Ödemeli)
Destek Oranı                   1. ve 2. Bölge için %50    
                                         3. ve 4. Bölge için %60 (TRC3 alt bölgesi [Mardin, Batman, Şırnak, Siirt] 4. bölge kapsamında olduğu için destek oranı % 60"dır.)


Programla ilgili detaylı bilgi  için lütfen  tıklayınız.