Loading...
Duyuru Galerisi
KOSGEB'den Girişimcilik Destek Programı 19 Ocak 2011 | 17:37
Girişimcilik Destek Programı


Programın Amacı ve Gerekçesi
 • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
 • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
 • İstihdamın artırılması,
 • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşmaktadır:
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • Yeni Girişimci Desteği 
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

1) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • Minimum60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programınıkapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleriyapılması ve iş planı hazırlanması)
 • UygulamalıGirişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar(üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafındandüzenlenebilir,
 • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
 • Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. 

2) Yeni Girişimci Desteği

      Bu destekten;
 • Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve
 • İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.  

Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları 
 
DESTEK UNSURU
 
ÜST LİMİT (TL)
DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)
DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği
Geri ödemesiz
5.000
 
 
60
(Kadın veya özürlü girişimci:70)
 
 
70
(Kadın veya özürlü girişimci:80)
 
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği
Geri ödemesiz
10.000
İşletme Giderleri Desteği
Geri ödemesiz
12.000
Sabit Yatırım Desteği
Geri Ödemeli
70.000
(TRC3 alt bölgesi [Mardin, Batman, Şırnak, Siirt] 4. bölge kapsamında olduğu için destek oranı % 70"dir.)


3) İş Geliştirme Merkezi Desteği
 • İşGeliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletmegeliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofisekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin enkırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını vebüyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.
 • İşletmeGeliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler,özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve karamacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikteyapılabilir.

İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

   DESTEK UNSURU
 
ÜST LİMİT (TL)
DESTEK ORANI  (%) (1. ve 2 . Bölge)
DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)
İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)
 • Bina tadilatı
 • Mobilya Donanım
 • İŞGEM Yönetim
Geri ödemesiz
750.000
600.000
125.000
25.000
60
70
İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)
 • Personel
 • Eğitim, Danışmanlık
 • Küçük tadilat
Geri  ödemesiz
100.000
30.000
50.000
20.000
60
70
(TRC3 alt bölgesi [Mardin, Batman, Şırnak, Siirt] 4. bölge kapsamında olduğu için destek oranı % 70"dir.)

Programla ilgili detaylı bilgi için lütfen   tıklayınız.